Kiinteistöalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 41/2012
Päätöksen antopäivä: 18.10.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kiinteistöpalvelut ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.04.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 41/2012
Antamispäivä 18.10.2012
Dnro 11262

TYÖEHTOSOPIMUS Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 25.11.2011
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Kiinteistöpalvelut ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan sopimusta sovelletaan kiinteistöpalvelualalla palveluteknisissä sekä hallinnollisissa ja muissa toimistotyötehtävissä toimiviin henkilöihin.

Sopimus ei kuitenkaan koske yrityksen johtoa, itsenäisten osastojen tai yksiköiden johtoa sekä vastaavantasoisessa esimiesasemassa olevia toimihenkilöitä, jotka edustavat työnantajaa saman työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden työsuhteiden ehtoja määriteltäessä.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työntekijäosapuolena oli Ammattiliitto Pro:n sijasta Toimihenkilöunioni TU ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kiinteistöpalvelut ry:n ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen piirissä 385 jäsenyritystä, joissa on noin 4 500 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Ammattiliitto Pro ei ole ilmoittanut sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien jäsentensä määrää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisilla kiinteistönhoidon, siivouspalvelujen ja kiinteistöjen isännöinnin toimialoilla työskenteleviin toimihenkilöihin, joita on ollut tilastokeskuksen vuoden 2009 työssäkäyntitilaston mukaan yhteensä noin 6600.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 6600) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 4500), voidaan todeta, että kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on jo yksistään tällä perusteella työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen p. 0295 16 001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.