Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 40/2012
Päätöksen antopäivä: 18.10.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 21.04.2023
Voimaantulopäivämäärä: 21.04.2023
Päättymispäivämäärä: 28.02.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 40/2012
Antamispäivä 18.10.2012
Dnro 11320

TYÖEHTOSOPIMUS Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus
Allekirjoitettu 30.11.2011
Voimaantulo 1.4.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan työehtosopimuksella määrätään Palvelualojen työnantajaliitto PALTA:n jäsenteattereiden palveluksessa olevien Palvelualojen ammattiliittoon jäseninä kuuluvien elokuvateatterityöntekijäin työ- ja palkkaehdot.

Sopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa työnantajaosapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sillä on sopimuksen piirissä 5 jäsenyritystä, joissa on 459 sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvaa työntekijää.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ei ole ilmoittanut sopimuksen soveltamisalalla työskentelevien jäsentensä määrää.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimusta sovelletaan tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisella elokuvien esittämisen toimialalla työskenteleviin henkilöihin, joita on ollut tilastokeskuksen vuoden 2009 työssäkäyntitilaston mukaan yhteensä 587.

Vahvistamislautakunta katsoo, että työssäkäyntitilastosta ilmenevien henkilöiden lisäksi alalla työskentelee osa-aikaisia ja muissa epätyypillisissä työsuhteissa olevia henkilöitä.

Palvelualojen työnantajat PALTA ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat arvioineet alalla olevan kaikkiaan noin 750 työntekijää.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella alan työntekijöiden kokonaismääräksi voidaan arvioida noin 750.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä elokuvateattereita koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 750) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (459), voidaan todeta, että elokuvateattereita koskeva työehtosopimus on jo yksistään tällä perusteella työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että elokuvateattereita koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.