13.09.2012 31/2012

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen infra-alan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 31/2012
Päätöksen antopäivä: 13.09.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 30.05.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 31/2012
Antamispäivä 13.9.2012
Dnro 11301

TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen infra-alan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 17.11.2011
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen infra-alan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Suomessa infra-alan töissä ja kaikkiin Destian palveluksessa yksityisoikeudellisessa työ- tai oppisopimussuhteessa oleviin työntekijöihin, lukuun ottamatta toimihenkilöitä.

Sopimus korvaa aiemman infra-alan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Palvelualojen työnantajat PALTA:n sijasta Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry. Vahvistamislautakunta on vahvistanut työehtosopimuksen yleissitovuutta vailla olevaksi.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sillä on kaksi sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä yhteensä 908 työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ei ole ilmoittanut sopimusalalla työskentelevien jäsentensä määrää.

Soveltamisalalla olevia muita työehtosopimuksia

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välinen infra-alan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on soveltamisalaltaan päällekkäinen yleissitovuutta vailla olevaksi vahvistetun Koneyrittäjien Liitto ry:n ja Rakennusliitto ry:n välisen maarakennusalan työehtosopimuksen kanssa sekä yleissitovaksi vahvistetun maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen kanssa.

Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimuksen normaalisitovuuspiiriin kuuluu 8400 työntekijää ja alan kokonaistyöntekijämäärä on noin 15500 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Ottaen huomioon, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välisen infra-alan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalla on tehty myös edellä mainittu, soveltamisalaltaan laajempi maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus, joka turvaa asianomaisten työntekijöiden vähimmäistyöehtoja laajemmin kuin Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välinen infra-alan työntekijöitä koskeva työehtosopimus ja joka on vahvistettu yleissitovaksi, ei Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välistä infra-alan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välinen infra-alan työntekijöitä koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anna Tiainen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Raila Kangasperko

Esittelijä: Anna Tiainen. puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.