13.09.2012 29/2012

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen korjaamoalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 29/2012
Päätöksen antopäivä: 13.09.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 30.05.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2018
Päättymispäivämäärä: 31.01.2021
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 29 /2012
Antamispäivä 13.9.2012
Dnro 11326

TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen korjaamoalan työehtosopimus

Allekirjoitettu 11.11.2011
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Työntekijäpuoli: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen korjaamoalan työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseninä olevien raskaan kuljetuskaluston ja työkoneiden sekä muun ajoneuvokaluston korjaamoiden palveluksessa työsopimussuhteessa oleviin työntekijöihin.

Työehtosopimusta ei sovelleta yrityksen ylimpään johtoon tai näihin rinnastettaviin henkilöihin eikä yksittäisen toimipaikan johtajaan. Sopimus ei myöskään koske yrityksen keskusyksikössä tai vastaavassa työnantajan edustajina työsuhdeasioita hoitavia henkilöitä. Oppisopimussuhteessa olevien sekä muiden harjoittelijoiden ja työllistämistuella palkattujen palkkaus määritellään yrityskohtaisesti.

Sopimus korvaa aiemman korjaamoalan työehtosopimuksen, jossa työnantajapuolena oli Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry ja työntekijäpuolena Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL. Vahvistamislautakunta on vahvistanut työehtosopimuksen yleissitovuutta vailla olevaksi.

Soveltamisalalla olevia muita työehtosopimuksia

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välinen korjaamoalan työehtosopimus on soveltamisalaltaan päällekkäinen yleissitovaksi vahvistetun autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen sekä autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen kanssa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Palvelualojen työnantajat PALTA:n ilmoituksen mukaan sillä on yksi sopimuksen piirissä oleva jäsenyritys, jossa on sopimuksen piirissä yhteensä 421 työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut, että sopimusalalla työskentelee yhteensä 500 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 2009 työssäkäyntitilaston mukaan toimialalla -moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. renkaat)- on työssä yksityisalalla yhteensä 14007 henkilöä. Työehtosopimusta ei sovelleta ylimpään johtoon, työnantajan edustajina työsuhdeasioita hoitaviin eikä oppisopimussuhteessa oleviin tai muihin harjoittelijoihin, jotka tulee siten vähentää alan kokonaistyöntekijämäärästä. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi esitetyn selvityksen perusteella työehtosopimuksen soveltamisalan kokonaistyöntekijämääräksi vajaa 14000.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välisen korjaamoalan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vajaa 14000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (421), voidaan todeta, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välistä korjaamoalan työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana. Työehtosopimuksen soveltamisalalla on tehty myös autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus sekä autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus, joilla on merkittävämpi asema alan työntekijöiden vähimmäistyöehtojen turvaajana, ja jotka ovat vahvistetut yleissitoviksi.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Palvelualojen työnantajat PALTA:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n välinen korjaamoalan työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Anna Tiainen


Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Raila Kangasperko

Esittelijä: Anna Tiainen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.