Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 14/2012
Päätöksen antopäivä: 10.05.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Kumiteollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 08.01.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.12.2017
Päättymispäivämäärä: 30.11.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 14 / 2012
Antamispäivä 10.5.2012
Dnro 11238

TYÖEHTOSOPIMUS Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus

Allekirjoitettu 14.12.2011
Voimaantulo 1.3.2012

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Kumiteollisuus ry
Työntekijäpuoli: Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen. Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Kumiteollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa oleviin toimihenkilötehtävissä työskenteleviin henkilöihin. Sopimus ei koske henkilöitä, jotka kuuluvat yrityksen johtoon tai jotka edustavat työnantajaa toimihenkilöiden palkka- ja työehtoja määriteltäessä eikä henkilöitä, joilla on itsenäinen asema ja hallinnollinen, taloudellinen tai toiminnallinen vastuu yrityksessä tai sen huomattavassa osassa eikä asemaltaan näihin verrattavissa olevia henkilöitä.

Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa työntekijäpuolena oli Toimihenkilöunioni TU ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Kumiteollisuuden ilmoituksen mukaan sillä on 15 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä yhteensä 260 toimihenkilöä.

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 300 työssä olevaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien henkilöiden kokonaismäärä ei ilmene käytettävissä olevista tilastoista.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta arvioi sopimusosapuolilta ja asiassa saadun muun selvityksen perusteella kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan kokonaistyömääräksi runsas 300 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (reilu 300) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (260), voidaan todeta, että kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

PÄÄTÖKSEN VOIMAANTULO

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena sen voimaantulosta 1.3.2012 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.