Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 25/2012
Päätöksen antopäivä: 07.06.2012
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäosapuoli: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.04.2023
Voimaantulopäivämäärä: 06.04.2023
Päättymispäivämäärä: 31.03.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 25/2012
Antamispäivä 7.6.2012
Dnro 11282

TYÖEHTOSOPIMUS Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus

Allekirjoitettu 25.11.2011
Voimaantulo 1.11.2011

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työntekijäpuoli Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus on valtakunnallinen.

Työehtosopimuksen soveltamisalamääräyksen mukaan työehtosopimuksessa määrätään huolintaliikkeiden ja kansainvälistä kuljetusta harjoittavien kuljetus- ja kuljetusvälitysliikkeiden palveluksessa olevien toimihenkilöiden työehdot.

Pöytäkirjamerkintöjen mukaan toimihenkilöiksi katsotaan myös autonselvittäjät ja työehtosopimusta noudatetaan myös oppisopimusoppilaisiin.

Sopimus ei koske sellaisia yrityksen johtoon kuuluvia, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuksen alaisten toimihenkilöiden työehtoja määrättäessä.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen sopimuksen, jossa osapuolina ovat olleet Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

PALTA:n ilmoituksen mukaan järjestöllä on arviolta 90 sopimuksen piirissä olevaa jäsenyritystä, joiden palveluksessa on noin 4000 työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevaa toimihenkilöä.

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO on ilmoittanut, että 1700 sen
jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien toimihenkilöiden kokonaismäärä ei selviä käytettävissä olevista tilastoista. Muun luotettavan selvityksen puuttuessa työehtosopimuksen sopijapuolilta on pyydetty arvio alan toimihenkilöiden kokonaismäärästä. PALTA on arvioinut, että koko alalla on noin 4400 toimihenkilöä. Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO on arvioinut, että määrä on tätä vähäisempi,vain noin 3000 toimihenkilöä.

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:n arvio alittaa PALTA:n ilmoittaman työehtosopimuksen normaalisitovuuspiiriin kuuluvien toimihenkilöiden määrän. Todellisuudessa koko alan toimihenkilömäärä on vähintään sama kuin normaalisitovuuspiiriin kuuluvien toimihenkilöiden määrä ja todennäköisesti jonkin verran sitä suurempi. Paremman selvityksen puuttuessa vahvistamislautakunta arvioi, että huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee vähintään noin 4000 toimihenkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (vähintään noin 4000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 4000), voidaan todeta, että huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain
2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.11.2011 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Pirkko Kauppinen
jäsen Pirkko Mäkinen
jäsen Martti Kairinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, p. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.