Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 5/2021
Päätöksen antopäivä: 01.03.2021
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Sivistystyönantajat ry
Työntekijäosapuoli: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Ammattiliitto Pro ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2020
Päättymispäivämäärä: 31.03.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 5/2021
Antamispäivä 1.3.2021
Dnro 12269

TYÖEHTOSOPIMUS Yliopistojen yleinen työehtosopimus
Allekirjoitettu 24.3.2020
Voimaantulo 1.4.2020

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Sivistystyönantajat ry
Työntekijäpuoli: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry,Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Ammattiliitto Pro ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan sopimuksessa on sovittu Sivistystyönantajat ry:n jäsenenä olevien yliopistojen työntekijöiden työehdot. Työehtosopimus ei koske henkilöä, jonka yliopisto on nimennyt työnantajan edustajaksi tämän työehtosopimuksen alaisten työntekijöiden työ- ja palkkaehtoja määrättäessä. Sopimus ei myöskään koske opetustyössä tilapäisiä luennoitsijoita tai muita palkkionsaajia eikä harjoittelukoulujen sivutoimisia tuntiopettajia muilta osin kuin mitä heidän osaltaan on erikseen sovittu.

Työehtosopimus korvaa aiemman samannimisen työehtosopimuksen, jossa yhtenä sopijaosapuolena oli Palkansaajajärjestö Pardia ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Sivistystyönantajat on ilmoittanut, että sillä on sopimusalalla 13 jäsenyritystä, joissa on sopimuksen piirissä olevia työntekijöitä 33 000.

Työntekijäliitot ovat ilmoittaneet, että niillä on jäseniä sopimuksen soveltamisalalla seuraavasti: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 17 142, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 982 ja Ammattiliitto Pro 2 982.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Yliopistojen työntekijät sisältyvät Tilastokeskuksen toimialaluokkaan ”85420 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa”. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalle kuuluvien yliopistojen työntekijämäärä. Suomessa on 13 yliopistoa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ja lisäksi puolustushallinnon alainen Maanpuolustuskorkeakoulu. Kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön alaiset yliopistot ovat Sivistystyönantajat ry:n jäseniä ja kuuluvat käsiteltävän työehtosopimuksen normaalisitovuuspiiriin.

JOHTOPÄÄTÖS

Saadun selvityksen mukaan kaikki Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivat yliopistot ovat Sivistystyönantajat ry:n jäseniä ja niiden palveluksessa olevat työntekijät kuuluvat yliopistojen yleisen työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin. Yliopistojen yleinen työehtosopimus on jo yksistään tällä perusteella työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yliopistojen yleinen työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.4.2020 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Tapani Vasama

Esittelijä Jarno Virtanen

Asian ovat ratkaisseet: lautakunnan puheenjohtaja Tapani Vasama, varajäsen Nina Hotti, varajäsen Nico Steiner

Esittelijä: Jarno Virtanen, puh. 0295 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.