Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 37/2008
Päätöksen antopäivä: 18.12.2008
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Työntekijäosapuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Allekirjoituspäivämäärä: 07.06.2023
Voimaantulopäivämäärä: 01.11.2022
Päättymispäivämäärä: 31.10.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 37/2008
Antamispäivä 18.12.2008
Dnro 10784

TYÖEHTOSOPIMUS Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Allekirjoitettu 24.10.2007
Voimaantulo 1.10.2007

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Työntekijäpuoli: Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Hiihtokeskusalaa koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat sopimuksen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan hiihtokeskusalalla toimivien yritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt ja työntekijät. Sopimus ei koske yrityksen johtoon kuuluvia.

Sopimus korvaa 30.9.2007 päättyneen hiihtokeskusalaa koskevan sopimuksen, jossa sopijaosapuolena oli Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n sijasta Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa on ilmoittanut, että sillä on jäsenenä 35 hiihtokeskusalan yritystä, joissa on 525 työntekijää. Lukumäärä sisältää myös kausityöntekijät vuositason kokoaikatyöntekijöiksi muunnettuna.

Palvelualojen ammattiliitto on ilmoittanut hiihtokeskusalalla työskentelevien jäsentensä määräksi 248.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Hiihtokeskuksissa työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä ei ole selvitettävissä käytettävissä olevista tilastoista.

Suomen Hiihtokeskusyhdistys on selvittänyt hiihtokeskusten markkinaosuuksia kaudella 2007 - 2008. Kymmenen suurimman hiihtokeskuksen markkinaosuus kaikkien hiihtokeskusten myynnistä on noin 78 prosenttia. Kahdeksan näistä kymmenestä suurimmasta hiihtokeskuksesta on järjestäytynyt Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:aan. Näiden kahdeksan hiihtokeskuksen markkinaosuus kaikkien hiihtokeskusten myynnistä on noin 65 prosenttia. Kun otetaan huomioon, että Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa:ssa on jäsenenä näiden kahdeksan hiihtokeskuksen lisäksi 27 muuta hiihtokeskusyritystä, on työnantajaliittoon järjestäytyneiden hiihtokeskusyritysten markkinaosuus hiihtokeskusyritysten myynnistä selvästi yli 50 prosenttia. Tämän perusteella voidaan olettaa, että alan työntekijöistä selvästi yli puolet työskentelee järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä hiihtokeskusalaa koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että hiihtokeskusalaa koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että hiihtokeskusalaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena työehtosopimuksen voimaantulosta 1.10.2007 lukien.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Olli Huopaniemi

Esittelijä Tuula Andersin

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Tuula Andersin, puh. (09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.