03.05.2007 7/2007

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 7/2007
Päätöksen antopäivä: 03.05.2007
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry
Työntekijäosapuoli: Tehy ry
Allekirjoituspäivämäärä: 09.06.2022
Voimaantulopäivämäärä: 01.04.2022
Päättymispäivämäärä: 31.03.2024
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 7/2007

Antamispäivä 3.5.2007
Dnro 10648

TYÖEHTOSOPIMUS Suun terveydenhuoltohenkilöstöä koskeva työehtosopimus

Allekirjoitettu 21.2.2005
Voimaantulo 16.2.2005

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli Hammaslääkärien Työnantajayhdistys ry
Työntekijäpuoli Tehy ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Suun terveydenhuoltohenkilöstöä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sen piiriin kuuluvat soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen jäsenten ja työehtosopimukseen liittyneiden työnantajien palveluksessa olevien Tehy ry:n jäseninä olevien työntekijöiden työ- ja palkkaehdot.

Sopimusosapuolilta saadun tiedon mukaan työehtosopimusta sovelletaan vain Tehy:n jäseniin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Hammaslääkärien Työnantajayhdistys on ilmoittanut toukokuussa 2005, että sillä on 251 jäsenyritystä sopimusalalla. Näiden palveluksessa on 500 - 600 työntekijää.

Tehy on ilmoittanut huhtikuussa 2007, että sen jäseniä on 150 sopimuksen soveltamisalalla. Tehy:n mukaan sopimukseen liittyneiden työnantajien palveluksessa on lisäksi 190 työntekijää. Tehy:n ilmoituksesta ei selviä, kuinka moni mainituista 190 työntekijästä kuuluu Tehyyn jäsenenä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 2004 mukaan hammashoito-
alalla työskenteli 3011 henkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä suun terveydenhuoltohenkilöstöä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijöiden kokonaismäärää (noin 3 000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, joka työehtosopimuksen rajoituksesta johtuen nyt kyseessä olevassa tapauksessa voi olla enintään työntekijäliittoon järjestäytyneiden työntekijöiden määrä (340), ei suun terveydenhuoltohenkilöstöä koskevaa työehtosopimus voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU:Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että suun terveydenhuoltohenkilöstöä koskeva työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Olli Huopaniemi

Esittelijä Riitta Arko

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Riitta Arko, p.(09) 16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.