31.08.2006 11/2006

Elintarviketeollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 11/2006
Päätöksen antopäivä: 31.08.2006
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Elintarviketeollisuus ry
Työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 06.04.2023
Voimaantulopäivämäärä: 13.02.2023
Päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 11 / 2006
Antamispäivä 31.8.2006
Dnro 10668

TYÖEHTOSOPIMUS Elintarviketeollisuuden sähkömiesten työehtosopimus

Allekirjoitettu 10.4.2003
Voimaantulo 10.4.2003

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Elintarviketeollisuus ry
Työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Elintarviketeollisuuden sähkömiehiä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Elintarviketeollisuusliiton peruselintarviketeollisuuden, panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden ja lihateollisuuden jäsenyritysten sekä niissä työskentelevien Sähköalojen ammattiliiton jäsenten välisissä työsuhteissa. Milloin asianomaisen elintarvikealan työehtosopimuksessa mainitaan osapuolena sen tehnyt työntekijäjärjestö, sovelletaan sen asemesta työntekijäpuolena Sähköalojen ammattiliittoa tämän sopimuksen piiriin kuuluvan henkilön osalta.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Elintarviketeollisuus on ilmoittanut, ettei se pysty arvioimaan, kuinka paljon alalla on työssä sähköalantyöntekijöitä.

Sähköalojen ammattiliitto on ilmoittanut, että sen jäsenistä työskentelee yhteensä 75 elintarviketeollisuuden 24 jäsenyrityksen palveluksessa.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien sähkömiesten kokonaismäärä.

Sähköalojen ammattiliitto on arvioinut, että työehtosopimuksen tarkoittamalla alalla on työssä yhteensä noin 150 - 200 sähköalantyöntekijää.

Elintarviketeollisuus on todennut Sähköalojen ammattiliiton arvion alan työntekijämäärästä ilmeisesti paikkansapitäväksi.

Muita työehtosopimuksia samalla alalla

Sähköalojen ammattiliitosta saadun selvityksen mukaan samalla alalla sovelletaan elintarvikealojen työehtosopimusta, panimo- ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimusta sekä teurastamoiden, makkaratehtaiden ja einestehtaiden työehtosopimusta. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut mainitut työehtosopimukset yleissitoviksi päätöksillään numero 51/2001, 53/2001 ja 58/2001.

JOHTOPÄÄTÖS

Elintarviketeollisuuden ja Sähköalojen ammattiliiton välillä solmitun elintarviketeollisuuden sähkömiesten työehtosopimuksen alalla on solmittu myös edellä mainitut elintarvikealojen työehtosopimus, panimo- ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus sekä teurastamoiden, makkaratehtaiden ja einestehtaiden työehtosopimus, jotka ovat yleissitovia. Ottaen huomioon, että samalla alalla voi olla vain yksi yleissitova työehtosopimus, Elintarviketeollisuuden ja Sähköalojen ammattiliiton välistä elintarviketeollisuuden sähkömiesten työehtosopimusta ei voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että Elintarviketeollisuuden ja Sähköalojen ammattiliiton välinen elintarviketeollisuuden sähkömiesten työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Olli Huopaniemi

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Ari Pulkkinen, puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.