12.05.2005 6/2005

Rakennustuoteteollisuuden sähkömiesten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 6/2005
Päätöksen antopäivä: 12.05.2005
Yleissitovuus: Työehtosopimus ei ole yleissitova
Työnantajaosapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Työntekijäosapuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 14.08.2018
Voimaantulopäivämäärä: 01.05.2018
Päättymispäivämäärä: 30.04.2020
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 6 /2005
Antamispäivä 12.5.2005
Dnro 10496

TYÖEHTOSOPIMUS Rakennustuoteteollisuuden sähkömiesten työehtosopimus

Allekirjoitettu 30.11.2002
Voimaantulo 1.2.2003

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Työntekijäpuoli: Sähköalojen ammattiliitto ry

Sopimuksen soveltamisala

Rakennustuoteteollisuuden sähkömiesten työehtosopimus on valtakunnallinen. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan kirjattujen määräysten lisäksi rakennustuoteteollisuudessa työskenteleviin sähkömiehiin sovelletaan rakennustuoteteollisuuden työehtosopimusta.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n ilmoituksen mukaan pöytäkirja koskee vain joidenkin kymmenien sähkömiesten työehtoja.

Sähköalojen ammattiliiton ilmoituksen mukaan sillä on ollut 80 työehtosopimuksen tarkoittamaa työtä tekevää jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden kokonaismäärä.

Muita työehtosopimuksia samalla alalla

Rakennustuoteteollisuus RTT ja Rakennusliitto ovat tehneet rakennustuoteteollisuuden työehtosopimuksen, jonka työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on vahvistanut yleissitovaksi 5.2.2002 antamallaan päätöksellä nro 2/2002. Rakennustuoteteollisuuden työehtosopimusta sovelletaan myös rakennustuoteteollisuudessa työskenteleviin sähkömiehiin.

JOHTOPÄÄTÖS

Ottaen huomioon, että Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Sähköalojen ammattiliiton välillä solmitun rakennustuoteteollisuuden sähkömiesten työehtosopimuksen alalla on solmittu myös edellä mainittu rakennustuoteteollisuuden työehtosopimus, joka on yleissitova, ei rakennustuoteteollisuuden sähkömiesten työehtosopimusta voida pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että rakennustuoteteollisuuden sähkömiesten työehtosopimus ei ole soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava eikä siten yleissitova.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Puheenjohtaja Olli Huopaniemi

Esittelijä Ari Pulkkinen

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä:
Ari Pulkkinen
puh. 09-16001

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.