Huoltokorjaamoiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 116/2002
Päätöksen antopäivä: 29.11.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 23.03.2023
Voimaantulopäivämäärä: 03.03.2023
Päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 116/2002
Antamispäivä 29.11.2002
Dnro 10097

TYÖEHTOSOPIMUS Huoltokorjaamoiden työehtosopimus
Allekirjoitettu: 8.1.2001
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Huoltokorjaamoita koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Autoliikenteen Työnantajaliiton jäsenyritysten huoltokorjaamoiden työntekijöiden työsuhteissa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Autoliikenteen Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan sen jäsenyritysten palveluksessa on ollut sopimuksen soveltamisalalla noin 932 työntekijää 29.6.2001.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton 21.6.2001 antaman tiedon mukaan sillä on ollut sopimuksen piirissä 1900 jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Käytettävissä olevista tilastoista ei ilmene työehtosopimuksen soveltamisalan työntekijöiden lukumäärä. Autoliikenteen Työnantajaliitto on arvioinut lokakuussa 2002, että huoltokorjaamotoiminnassa työskentelee enimmillään 1500 työntekijää. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton mukaan ala on korkeasti järjestäytynyt ja sopimusalalla työskentelee sen arvion mukaan noin 2000 työntekijää. Esitettyjen arvioiden ja muun selvityksen perusteella voidaan olettaa, että alalla työskentelee noin 1750 työntekijää.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä huoltokorjaamoita koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 1750) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 930), voidaan todeta, että huoltokorjaamoita koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että huoltokorjaamoita koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.