Elintarvikealan automiesten työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 111/2002
Päätöksen antopäivä: 29.11.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 24.03.2023
Voimaantulopäivämäärä: 24.03.2023
Päättymispäivämäärä: 31.01.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 111/2002
Antamispäivä 29.11.2002
Dnro 10130

TYÖEHTOSOPIMUS Elintarvikealan automiesten työehtosopimus
Allekirjoitettu: 18.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäpuoli: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Elintarvikealan automiehiä koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Elintarviketeollisuusliittoon kuuluvien leipomoiden, meijereiden, teurastamoiden, makkaratehtaiden ja einestehtaiden automiehiin.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Elintarviketeollisuusliitto on ilmoittanut marraskuussa 2001, että sen noin 100 jäsenyrityksen palveluksessa on sopimuksen soveltamisalalla noin 100 työntekijää.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto on ilmoittanut lokakuussa 2002, että sillä on noin 350 työehtosopimuksen piiriin kuuluvaa jäsentä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston vuoden 2000 ennakkotiedon mukaan elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen toimialalla on ollut yhteensä 40013 työntekijää. Järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa näillä aloilla on Elintarviketeollisuusliiton arvion mukaan eri työehtosopimusten piirissä 37900 työntekijää. Kun voidaan olettaa, että elintarvikealan automiesten osuus alan kaikista työntekijöistä on sama kuin järjestäytyneiden työnantajien piirissä, saadaan työehtosopimuksen soveltamisalan työntekijöiden määräksi noin 110.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä elintarvikealan automiehiä koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 110) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 100), voidaan todeta, että elintarvikealan automiehiä koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että elintarvikealan automiehiä koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.