Pahvin- ja Paperinjalostusalan työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 46/2002
Päätöksen antopäivä: 07.05.2002
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Yleinen Teollisuusliitto, Pahvin ja Paperinjalostajain Yhdistys ry
Työntekijäosapuoli: Paperiliitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 12.03.2020
Voimaantulopäivämäärä: 27.02.2020
Päättymispäivämäärä: 28.02.2022
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 46 /2002
Antamispäivä 7.5.2002
Dnro 10020

TYÖEHTOSOPIMUS: Pahvin- ja Paperinjalostajain Yhdistys ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus
Allekirjoitettu: 13.6.2000
Voimaantulo: 13.6.2000

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET

Työnantajapuoli: Yleinen Teollisuusliitto
Pahvin ja Paperinjalostajain Yhdistys ry

Työntekijäpuoli: Paperiliitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Pahvin ja paperinjalostustehtaita koskeva työehtosopimus on valtakunnallinen. Se koskee soveltamisalamääräyksen mukaan Pahvin ja Paperinjalostajain Yhdistys ry:n jäsentehtaita ja niiden työntekijöitä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Pahvin ja Paperinjalostajain Yhdistys on ilmoittanut 15.4.2002, että sen jäsenyrityksissä tämän työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelee 1063 työntekijää ja 572 toimihenkilöä.

Paperiliitto on ilmoittanut, että 845 sen jäsentä työskentelee työehtosopimuksen soveltamisalalla.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen vuoden 1999 työvoimatilaston mukaan toimialaluokissa paperisten talous- ja toalettitarvikkeiden valmistus, paperikauppatavaroiden valmistus, tapettien valmistus ja muiden paperi- ja kartonkituotteiden valmistus on työntekijöitä yhteensä 2506. Lukumäärään sisältyvät myös toimihenkilöt.

Kun voidaan olettaa, että koko alalla työntekijöiden ja toimihenkilöiden osuus on samaa suuruusluokkaa kuin se on järjestäytyneiden työnantajien piirissä, saadaan alan työntekijöiden määräksi noin 1900.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä pahvin- ja paperinjalostustehtaita koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, voidaan todeta, että pahvin- ja paperinjalostustehtaita koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että pahvin- ja paperinjalostustehtaita koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin saman lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/1970) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.