Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 58/2001
Päätöksen antopäivä: 18.12.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 27.11.2020
Voimaantulopäivämäärä: 01.02.2021
Päättymispäivämäärä: 31.01.2023
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 58/2001
Antamispäivä 18.12.2001
Dnro 10087

TYÖEHTOSOPIMUS: Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus
Allekirjoitettu: 13.3.2000
Voimaantulo: 13.3.2000

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Elintarviketeollisuusliitto ry
Työntekijäpuoli: Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuksen 1 §:n mukaan panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden ja niiden ylläpito-osastojen sekä näiden työntekijäin välisissä työsuhteissa.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Elintarviketeollisuusliitto on ilmoittanut panimo- ja virvoitusjuoma-alalla toimivien jäsenyritystensä määräksi 4 yritystä. Työehtosopimuksen soveltamisalan tarkoittamia työntekijöitä näissä yrityksissä on noin 1600. Tiedot ovat marraskuulta 2001.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 31.12.1998 mukaan tilastoluokituksen toimialoilla elintarvikkeiden ja juomien valmistus oli yhteensä noin 41400 työntekijää. Lukuun sisältyy eri työehtosopimusten piirissä olevia työntekijäryhmiä. Järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa näillä aloilla on työnantajaliiton ilmoituksen mukaan eri työehtosopimusten piirissä yhteensä 37900 työntekijää. Kun voidaan olettaa, että panimo- ja virvoitusjuoma-alan työntekijöiden osuus alan kaikista työntekijöistä on sama kuin järjestäytyneiden työnantajien piirissä, saadaan työehtosopimuksen soveltamisalan työntekijöiden määräksi noin 1700.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä työehtosopimuksen tarkoittaman alan palkansaajien kokonaismäärää (noin 1700) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (noin 1600), voidaan panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimusta jo yksistään tällä perusteella pitää työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AIKA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain
9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.