Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus

Päätöksen antaja: Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta
Päätöksen numero: 27/2001
Päätöksen antopäivä: 04.12.2001
Yleissitovuus: Työehtosopimus on yleissitova
Työnantajaosapuoli: Apteekkien Työnantajaliitto ry
Työntekijäosapuoli: Suomen Farmasialiitto ry
Allekirjoituspäivämäärä: 13.02.2023
Voimaantulopäivämäärä: 13.02.2023
Päättymispäivämäärä: 31.1.2025
Huomautukset: --

Päätösteksti

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUDEN VAHVISTAMISLAUTAKUNTA

PÄÄTÖS Nro 27/2001
Antamispäivä 4.12.2001
Dnro 10005

TYÖEHTOSOPIMUS: Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus
Allekirjoitettu: 13.12.2000
Voimaantulo: 1.2.2001

TYÖEHTOSOPIMUKSEEN OSALLISET
Työnantajapuoli: Apteekkien Työnantajaliitto ry
Työntekijäpuoli: Suomen Farmasialiitto ry

TYÖEHTOSOPIMUKSEN EDUSTAVUUS

Sopimuksen soveltamisala

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus on valtakunnallinen. Sitä noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan apteekeissa farmaseuttien, proviisorien ja farmasiaoppilaiden työsuhteisiin. Sopimus sitoo sopijaosapuolten jäseniä.

Osallisten ilmoitukset jäsenten ja työntekijöiden määrästä

Työehtosopimukseen osalliset liitot ovat työehtosopimuslain 2 §:n mukaisesti ilmoittaneet jäsenmääränsä seuraavasti.

Apteekkien Työnantajaliiton ilmoituksen mukaan sillä oli 592 jäsenyritystä vuonna 2 000 lokakuussa. Niiden palveluksessa oli noin 4 000 tämän työehtosopimuksen piirissä olevaa työntekijää.

Suomen Farmasialiitto on ilmoittanut, että sen jäsenrekisterin mukaan työehtosopimuksen piiriin kuului 3 369 jäsentä. Lisäksi 200-350 opiskelijajäsentä suorittaa vuoden mittaan opintoihin liittyvää pakollista harjoittelua apteekeissa ja on näin työehtosopimuksen piirissä.

Työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien kokonaismäärä

Suomen lääketilaston 2000 mukaan yksityisiä apteekkeja oli 593 ja yliopistojen apteekkeja kaksi. Yksityisten apteekkien henkilöstön määrä oli 6 456 ja yliopiston apteekkien 727, yhteensä 7 183. Proviisoreja ja farmaseutteja eli niitä henkilöitä, jotka ovat työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä, oli yksityisissä apteekeissa 4 121 ja yliopistojen apteekeissa 439, yhteensä 4 560 henkilöä.

JOHTOPÄÄTÖS

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (noin 4 500) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sidottuisuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää, joka työehtosopimuksen rajoituksesta johtuen tässä tapauksessa voi olla enintään työntekijäliittoon järjestäytyneiden työntekijöiden määrä (noin 3 600), voidaan todeta, että farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustavana pidettävänä.

RATKAISU

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 §:n nojalla työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVANA SOVELTAMISEN AJANKOHTA

Tässä päätöksessä tarkoitettua työehtosopimusta sovelletaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla yleissitovana työehtosopimuksena siitä lukien, kun vahvistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Tämä päätös on voimassa siihen asti kunnes lautakunta työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 7 §:n tai työtuomioistuin lain 9 §:n nojalla päättää toisin.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa sovelletaan velvollisuuteen noudattaa työehtosopimusta yleissitovana työsopimuslain (320/70) 17 §:ssä säädettyjä perusteita siten kuin työsopimuslain (55/2001) 14 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen saadaan hakea työtuomioistuimelta siten kuin oheisesta valitusosoituksesta ilmenee.

Olli Huopaniemi
Puheenjohtaja

Sirpa Kaittola
Esittelijä

Asian ovat ratkaisseet:
lautakunnan puheenjohtaja Olli Huopaniemi
jäsen Kari-Pekka Tiitinen
jäsen Pirkko Kauppinen

Esittelijä: Sirpa Kaittola

Ratkaisu on yksimielinen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.