12.6.2014

Henkilötietojen käsittelystä oppilas- ja opiskeluhuollon palveluissa

Tietosuojavaltuutetulta kysyttiin oppilaiden ja opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä oppilas- ja opiskeluhuollon palveluissa. Kysymys liittyi 1.8.2014 voimaan tulevaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin.

Opiskeluhuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut (OHL 3 § 3 momentti, 5.1 § 1, 2 ja 4 kohta, 7 §, 8 §, 21 § 2, 3 ja 4 momentti). Palveluiden järjestämisvastuusta säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (9 § 2 ja 3 momentti, kts. myös 10 §).

Opiskeluhuollon kuraattorit kirjaavat yksilötapaamisissa kertyvät asiakastiedot opiskeluhuollon kuraattorin asiakaskertomukseen, joiden käsittelystä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (OHL 20 § 2 momentti). Koulu ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö ja muut opiskeluhuoltoa toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat opiskelijan yksilötapaamiset potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin, joiden käsittelystä säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksissä (OHL 20 § 2 momentti). Lain esitöissä todetaan, että muita tällaisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä ovat ainakin opiskeluhuollon psykologit (HE67/2013). Kts. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 ja 5 §, jossa psykologi on mainittu.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ohjaa ja kehittää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluita ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa (OHL 24 § 2 momentti). Tietosuojavaltuutettu neuvoi kysymään lisätietoja myös sosiaali- ja terveysministeriöstä, joka on valmistellut oppilas- ja opiskelijahuoltolakia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.