6.2.2014

Yksityisyys ja henkilötietojen suoja (EIT)

LAPPALAINEN V. FINLAND (PÄÄTÖS), NRO 22175/06, EIT 20.1.2009

Sananvapaus - Lehdistön vapaus - Yksityiselämän suoja

Kysymys lehdistön sananvapauden rajoista, kun oikeudenkäyntiselostuksessa mainittiin väkivaltarikoksista tuomitun henkilön nimi kokonaisuudessaan.

REKLOS AND DAVOURLI V. GREECE, NRO 1234/05, EIT 15.1.2009

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Yksityiselämän suoja - Valituksen yksilöinti - Valokuva

Kysymys oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, kun valituksen yksilöintivaatimusta tulkittiin ylimmässä tuomioistuimessa muodollisesti. Kysymys myös yksityisyyden suojan loukkauksesta, kun vastasyntyneestä otettiin vanhemmille ostettaviksi tarjottuja valokuvia ilman heidän suostumustaan.

S. AND MARPER V. THE UNITED KINGDOM (SUURI JAOSTO), NRO 30562/04 JA 30566/04, EIT 4.12.2008

Yksityiselämän suoja - Henkilönkatsastus - Sormenjäljet - Solunäyte - DNA-profiili

Kysymys siitä, perustiko epäillystä rikoksentekijästä otettujen sormenjälkien ja DNA-aineiston säilyttäminen määräämättömän ajan oikeudettoman puuttumisen hänen yksityiselämänsä suojaan.

K.U. V. FINLAND, NRO 2872/02, EIT 2.12.2008

Yksityiselämän suoja – Internet

Kysymys yksityiselämän suojan loukkauksesta, kun internetiin alaikäisen nimellä hänen tietämättään seksuaalisluonteisen seuranhakuilmoituksen laittanutta henkilöä ei voitu lainsäädännön puutteista johtuen selvittää eikä saattaa syytteeseen.

CEMALETTIN CANLI V. TURKEY, NRO 22427/04, EIT 18.11.2008

Yksityiselämän suoja - Kunnian suoja - Rikosrekisteri

Kysymys yksityiselämän suojan loukkauksesta, kun terrorismiepäilyistä poliisin hallussa olleita merkintöjä ei ollut korjattu syytteiden menestymättä jäämistä koskevin maininnoin.

I. V. FINLAND, NRO 40412/98, EIT 17.7.2008

Yksityiselämän suoja – Potilasasiakirjat

Kysymys potilaan yksityisyyden suojan loukkauksesta, kun ei ollut järjestetty riittäviä takeita sen varmistamiseksi, että potilasrekisteriin pääsi vain potilasta hoitanut henkilöstö.

VAN VONDEL V. THE NETHERLANDS, NRO 38258/03, EIT 25.10.2007

Yksityiselämän suoja – Laillisuusperiaate

Kysymys siitä, puututtiinko henkilön yksityisyyden suojaan, kun hänen keskustelukumppaninsa nauhoitti keskustelut viranomaisilta saamillaan laitteilla.

SANCHEZ CARDENAS V. NORWAY, NRO 12148/03, EIT 4.10.2007

Yksityiselämän suoja - Perhe-elämän suoja - Tuomion perustelu

Kysymys siitä, loukattiinko lapsensa seksuaalista hyväksikäyttöä koskevista epäilyistä tapaamisoikeuden epäämisestä tehdyn päätöksen perusteluihin otetulla sivuhuomautuksella isän yksityis- ja perhe-elämän suojaa.

SMITH V. THE UNITED KINGDOM (PÄÄTÖS), NRO 39658/05, EIT 4.1.2007

Yksityiselämän suoja – Tietosuoja

Kysymys yksityiselämän suojan loukkauksesta, kun henkilö ei saanut pankilta sen hallussa olleita lainaneuvotteluista tehtyjä muistiinpanoja.

SEGERSTEDT-WIBERG AND OTHERS V. SWEDEN, NRO 62332/00, EIT 6.6.2006

Yksityiselämän suoja - Sananvapaus - Yhdistymisvapaus - Tehokas oikeussuojakeino – Suojelupoliisi

Kysymys siitä, loukattiinko yksityiselämän suojaa, kun suojelupoliisi säilytti henkilöä koskevia tietoja huomattavan pitkän ajan ja kun kaikkea tallennettua aineistoa ei paljastettu asianomaisille. Kysymys myös siitä, loukattiinko samalla sanan- ja yhdistymisvapautta, kun tiedoilla oli poliittinen ulottuvuus. Kysymys vielä siitä, oliko asianomaisilla tehokkaita kansallisia oikeussuojakeinoja.

TUREK V. SLOVAKIA, NRO 57986/00, EIT 14.2.2006

Oikeudenkäynnin kesto - Kohtuullinen aika - Yksityiselämän suoja

Kysymys siitä, tarjosiko oikeudenkäynti riittävät prosessuaaliset takeet virkamiehelle, joka riitautti itsestään turvallisuuspalvelun kansioissa olleet merkinnät yksityiselämänsä suojaa loukkaavina. Kysymys myös oikeudenkäynnin kohtuullisesta ajasta.

SCIACCA V. ITALY, NRO 50774/99, EIT 11.1.2005

Yksityiselämän suoja - Rikoksentekijän valokuvan julkaiseminen

Kysymys yksityisyyden suojan loukkauksesta, kun poliisi antoi epäillystä rikoksentekijästä otetun ja esitutkinta-asiakirjoihin liitetyn valokuvan lehdistölle ja kun siitä ei ollut selviä säännöksiä laissa.

KARHUVAARA AND ILTALEHTI V. FINLAND, NRO 53678/00, EIT 16.11.2004

Sananvapaus - Lehdistön vapaus - Yksityisyyden suoja

Kysymys lehdistön sananvapaudesta, kun lehti ja sen päätoimittaja tuomittiin yksityisyyden loukkauksesta lehden mainittua tiettyä rikosjuttua koskeneissa selostuksissaan syytetyn avioliitosta nimeltä todetun kansanedustajan kanssa ja julkaistua kyseisen kansanedustajan kuvan tuossa yhteydessä.

WOOD V. THE UNITED KINGDOM, NRO 23414/02, EIT 16.11.2004

Yksityiselämän suoja – Laillisuusperiaate – Tehokas oikeussuojakeino

Kysymys yksityiselämän suojan loukkauksesta, kun poliisi nauhoitti salaa pidettynä olleiden rikoksesta epäiltyjen henkilöiden keskusteluja.

VON HANNOVER V. GERMANY, NRO 59320/00, EIT 24.6.2004

Yksityiselämän suoja - Sananvapaus - Lehdistön vapaus

Kysymys siitä, loukattiinko julkisuuden henkilön yksityisyyttä, kun lehdissä julkaistiin kuvia ja artikkeleita hänen yksityiselämästään.

PERRY V. THE UNITED KINGDOM, NRO 63737/00, EIT 17.7.2003

Yksityiselämän suoja – Turvakamerat

Kysymys siitä, puututtiinko yksityiselämän suojaan, kun rikoksesta epäiltyä henkilöä kuvattiin videolla poliisivankilan tiloissa ja hänestä ja muista henkilöistä tehtyä yhdistelmävideota näytettiin todistajille hänen tunnistamistaan varten.

ODIÈVRE V. FRANCE (SUURI JAOSTO), NRO 42326/98, EIT 13.2.2003

Yksityiselämän suoja - Oikeus identiteettiin - Suhteellisuusperiaate

Kysymys siitä, loukattiinko yksityiselämän suojaa, kun kansallinen laki salli anonyymin synnytyksen ja vastasyntyneen lapsen luovutuksen adoptiota varten eikä lapsella ollut myöhemmin oikeutta saada äitinsä henkilöllisyyden paljastavia tietoja ilman äitinsä suostumusta.

PECK V. THE UNITED KINGDOM, NRO 44647/98, EIT 28.1.2003

Yksityiselämän suoja - Videovalvonta - Tehokas oikeussuojakeino

Kysymys yksityisyyden suojan loukkauksesta, kun kunta esitti julkaisussaan videovalvontakameralla kadulla veitseään heiluttaneesta henkilöstä otettuja kuvia ja toimitti videonauhan medialle hankkimatta henkilön suostumusta ja varmistamatta hänen henkilöllisyyteensä salassa pitämistä. Kysymys myös tehokkaiden oikeussuojakeinojen olemassaolosta, kun kunnan toimenpiteestä tuomioistuimelle valitettaessa ei voitu vedota EIS:n mukaisen suhteellisuusperiaatteen rikkomiseen.

ROTARU V. ROMANIA, NRO 28341/95, EIT 4.5.2000

Yksityiselämän suoja - Tehokas oikeussuojakeino - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Loukatun asema - Kotimaiset oikeussuojakeinot

Kysymys siitä, oliko kansallisessa laissa säädetty riittävän täsmällisesti yksityiselämää koskeneiden salaisten tietojen säilyttämisestä ja käyttämisestä viranomaisten toimesta. Kysymys myös siitä, koskiko yksityiselämän suoja julkisia tietoja. Kysymys edelleen siitä, oliko väärien merkintöjen poistamiseksi ollut saatavilla tehokkaita oikeussuojakeinoja

Z. V. FINLAND, NRO 22009/93, EIT 25.2.1997

Yksityiselämän suoja - Perhe-elämän suoja - Suhteellisuusperiaate - HIV - Todistaja - Todistusaineisto - Oikeudenkäynnin julkisuus - Pakkokeinojen käyttö - EIT:n toimivalta - Tehokas oikeussuojakeino

Kysymys siitä, oliko törkeitä rikoksia koskeneessa asiassa puuttuminen yksityis- ja perhe-elämän suojaan ollut välttämätöntä, kun lääkäreiden kieltäydyttyä kertomasta potilastietoja tuomioistuin oli velvoittanut heidät todistamaan ja kun potilasasiakirjoja oli otettu takavarikkoon ja liitetty tutkintapöytäkirjaan sekä kun oikeudenkäyntiaineiston salassapito oli rajoitettu 10 vuoteen ja HIV tartunnan saaneen henkilön nimi ja terveydentila oli julkistettu tuomiossa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.