4.12.2007

Tietosuojavaltuutetun päätös tarkastusoikeutta ja tiedon korjaamista koskevassa asiassa

ASIA

Hakija X on vaatinut tarkastusoikeutensa nojalla saada kaikki henkilötiedot, mitä Pankki Y on hänestä tallettanut. X on myös vaatinut Pankkia poistamaan merkinnän kielteisestä luottopäätöksestä, koska hän ei ollut tehnyt lainahakemusta eikä siten voinut olla olemassa kielteistä lainapäätöstä.

Pankki kertoi, että X oli saanut ajan lainaneuvotteluihin samaksi päiväksi, jolloin hän oli ottanut yhteyttä pankkiin. Tämän vuoksi hänet oli Pankin tiedoissa rekisteröity asiakkaaksi samasta päivästä alkaen. Asiakastapahtumat-osioon oli kirjattu tieto X:n käymistä lainaneuvotteluista ja että nämä tiedot tullaan viipymättä toimittamaan X:lle. Näissä merkinnöissä todettiin, että X:n kohdalla oli tehty kielteinen luottopäätös, vaikka mitään kirjallista päätöstä ei varsinaisesti ollut olemassa. Oli vain pankin tahtotila olla myöntämättä luottoa. Pankki ei kertomansa mukaan ollut koskaan kieltäytynyt antamasta X:lle hänen pyytämiään tietoja. Pankin tietojärjestelmissä X:ssä olevissa tiedoissa näkyy merkintä "Kielteinen luottopäätös". Otsikon alla viitataan otsikkoon "Lainaneuvottelu", jossa kerrotaan tarkemmin, mitä asiasta on keskusteltu.

X vaati, että tietojärjestelmän lokitiedot on tutkittava sen selvittämiseksi, milloin nämä merkinnät on tehty ja onko niitä kenties myöhemmin muokattu. X:n mukaan Pankin toimittamassa kirjeessä oli vain lainaneuvotteluja koskevat tiedot. Hän oli vaatinut Pankilta oikeaksi todistettuina kaikki häntä koskevat tiedot. Hän katsoi, että hän ei voinut olla varma siitä, onko Pankki tehnyt häntä koskevia merkintöjä muihin rekistereihin. X kertoi, että hänelle ei ollut aivan selvää Pankki-ryhmän rakenne, mutta pyynnöllään hän oli tarkoittanut koko Pankkiryhmän organisaationa sitä tarkemmin määrittelemättä.

Pankki oli toimittanut X:lle tulosteen, josta ilmeni X:n asiakkuuden alkamispäivä. Pankki oli käsitellyt rekisteritietojen saamista koskevan pyynnön nimenomaan sitä itseään koskevana. Pankilla ei ollut mahdollisuutta toimittaa rekisteritietoja muista Pankki-ryhmään kuuluvien yksiköiden tietojärjestelmistä.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN PÄÄTÖS

Tietosuojavaltuutettu hylkäsi X:n vaatimuksen saada kaikki henkilötiedot, joita Pankki oli hänestä tallettanut.

X oli esittänyt henkilötietolain 26 §:n mukaisen vaatimuksen tietojen saamisesta henkilötietolain 28 §:n mukaisesti kirjallisesti, johon hänellä oli oikeus. Epäselväksi jäi, oliko hänelle jossain vaiheessa kieltäydytty antamasta näitä tietoja. Mahdollisella kieltäytymisellä ei kuitenkaan enää ollut merkitystä, koska hän oli joka tapauksessa saanut tiedot myöhemmin. X ei ollut esittänyt mitään sellaista, jonka perusteella olisi ollut syytä olettaa, että hän ei olisi saanut kaikkia tietoja. Pelkkä X:n täysin spekulatiivinen väite siitä, että hän ei voinut olla varma, oliko hänestä tallennettu muita tietoja Pankin tietojärjestelmiin, ei antanut aihetta tällaiseen tutkimiseen.

Tietosuojavaltuutettu ei myöskään ryhtynyt X:n vaatimalla tavalla tutkimaan Pankin lokitiedostoja. Ei ollut myöskään merkitystä sillä, oliko rekisterimerkintöjä myöhemmin muutettu tai muokattu tai koska ne oli tehty. Oleellista oli se, että tietojen on oltava oikeita. Rekisterinpitäjä oli jopa itse velvollinen muuttamaan virheelliset merkinnät.

Tietosuojavaltuutettu hyväksyi X:n vaatimuksen poistaa merkintä kielteisestä luottopäätöksestä ja määräsi Pankin poistamaan merkinnän Kielteinen luottopäätös ja korvaamaan sen jollain asiasta oikean kuvan antavalla merkinnällä, jossa viitataan käytyihin luottoneuvotteluihin ja niissä tultuun tulokseen siitä, että lainaa ei tultaisi myöntämään. Koska ei ollut ilmennyt, että X olisi pyytänyt pankkia tekemään luottotarjouksen, oli talletettu merkintä kielteisestä luottopäätöksestä henkilötietolain 9 §:n tarkoittamalla tavalla virheellinen.

X:lle annettiin muutoksenhakuohjaus henkilötietolain 45 §:n mukaan.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Henkilötietolain 8, 9, 26 ja 28 §.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN OHJAUS

1. X oli pyytänyt saada kaikki tiedot, mitä hänestä oli kenellä tahansa Pankki-ryhmän rekisterinpitäjällä. Tietosuojavaltuutettu kehotti X:ää halutessaan ottamaan itse yhteyttä niihin rekisterinpitäjiin, joilta hän haluaa saada tietoa.

2. X oli vaatinut, että hänen asiakassuhteensa alkamispäivämääräksi merkitään lainaneuvotteluihin perustuneen päivämäärän sijasta myöhempi tilinavaamispäivä. Tätä vaatimusta hän ei ollut toimittanut Pankille tiedoksi. Koska X oli ollut lainaneuvotteluissa, tietosuojavaltuutetun käsityksen mukaan tästä päivämäärästä alkaen X oli ollut Pankin asiakas. Toisenlainen tulkinta asiasta johtaisi siihen, että esimerkiksi lainaneuvotteluista ei saisi olla lainkaan merkintöjä, koska Pankin oikeus ylipäänsä käsitellä X:n henkilötietoja perustuu pitkälti juuri asiakassuhteeseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.