31.5.2000

Opiskelijoiden henkilötunnusten luovuttaminen terveyskeskukselle

Tietosuojavaltuutetun kannanotto 31.5.2000

ASIA
Voiko aikuiskoulutuskeskus luovuttaa paikkakunnan terveyskeskukselle opiskelijoiden nimet ja henkilötunnukset sisältävät luettelot opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseksi.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN KANNANOTTO
Jos Aikuiskoulutuskeskus on viranomaisen ylläpitämä, henkilötietojen luovuttamiseen viranomaisen henkilörekisteristä sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Luovutettaessa tietoja viranomaisen henkilörekisteristä edellytyksenä on lain 16 §:n 3 momentin mukaan, että luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opiskelijaterveydenhuolto on kunnan terveyskeskuksen tehtävänä (kansanterveyslain 14 §:n 6 kohta ja 15 §:n 1 ja 3 momentti ja kansanterveysasetuksen 3 §). Tämän vuoksi koululla on opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseksi oikeus luovuttaa tarpeelliset opiskelijoiden perustiedot terveyskeskukselle hoitosuhteen mahdollistamiseksi.

Mikäli aikaiskoulutuskeskus on yksityinen oppilaitos, opiskelijoiden henkilötietoja voidaan luovuttaa koulun henkilörekisteristä henkilötietolain 8.2 §:ssä mainituin edellytyksin. Koska opiskelijaterveydenhuollon järjestäminen kuuluu terveyskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin, oppilaitos voi luovuttaa terveyskeskukselle tarpeelliset tiedot opiskelijoista näiden tulevan terveyden- ja sairaanhoidon järjestämiseksi.

Vaikka henkilötunnusta voi henkilötietolain 13 §:n mukaan käsitellä terveydenhuollossa, henkilötunnus voidaan kerätä vasta potilaalta itseltään hoitosuhteen alkaessa. Sitä ennen opiskelijan tulevan terveyden- ja sairaanhoidon mahdollistamiseksi riittää yksilöintitietoina opiskelijan nimi ja syntymäaika. Terveyskeskukselle annettavaan luetteloon ei näin ollen olisi tarpeellista tulostaa opiskelijoiden henkilötunnuksia.

Oppilaitoksen tulee lain 24 §:n mukaan informoida opiskelijoita myös heidän tietojensa luovuttamisesta terveyskeskukselle.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Henkilötietolaki: 8.2 §, 8.4 §, 13 §, 24 §
Julkisuuslaki: 16.3 §
Erityislaki: Kansanterveyslain 14 § 6 kohta, 15.1 §, 15.3 §
Kansanterveysasetus 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.