Viranomaisten määräyskokoelmat: Työ- ja elinkeinoministeriö

Hakuosumia 132 kpl.

Hakutulokset

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-132

03.04.2008 1107/023/2008
Maksatuspäätösten tekeminen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen EAKR-toimenpideohjelmissa ja Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmassa
03.04.2008 1107/023/2008
Maksatuspäätösten tekeminen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen EAKR-toimenpideohjelmissa ja Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelmassa
31.03.2008 796/421/2008
Yleisavustus julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan Suomen Kuntaliitto ry:lle
19.12.2007 O/17/2007 TM
Manner-Suomen ESR-ohjelman 2007-2013 toimeenpanon toteuttamiseksi rakennerahastolain ja tukikelpoisuusasetuksen nojalla annetut ohjeet (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
29.10.2007 O/13/2007TM
Julkisten työvoimapalveluiden ja niitä täydentävien palveluiden hankinta (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
26.06.2007 O/10/2007TM
Osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittaminen työhallinnossa (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
08.06.2007 O/9/2007 TM
Työhallinnon hankintastrategia (osa I) ja hankintaohje (osa II) (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
19.02.2007 O/3/2007 TM
Henkilöstön rekrytointi työhallinnossa (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
17.01.2007 1/023/2007
Yleisavustus ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille: Music Export Finland ry (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
29.12.2006 O/28/2006TM
Maksuviranomaisen ohje komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 9 artiklan mukaisista ESR:n menoilmoituksen varmennustoimenpiteistä ohjelmakaudella 2000-2006 (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
28.12.2006 O/27/2006TM
Komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 4 artiklan edellyttämät hallinnolliset ja paikan päällä tapahtuvat varmennukset (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
15.12.2006 O/23/2006TM; A/3/2006AM
Menojen tukikelpoisuusaika rakennerahastokaudella 2000-2006 (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
14.12.2006 11/023/2006
Valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen maksamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta; valtioneuvoston päätös (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
14.12.2006 12/023/2006
Valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle takausprovisiotuen maksamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta; valtioneuvoston päätös (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
14.12.2006 10/023/2006
Valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta; valtioneuvoston päätös (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
01.10.2006 O/21/2006 TM
Työvoimatoimistojen harjoittamien maksuttomien ja maksullisten työnantajapalvelujen rajankäynti (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
26.04.2006 O/12/2006 TM; A/12/2006 AM
Maksuviranomaisen ohje Euroopan yhteisöjen komissiolle toimitettavia sääntöjen vastaisuuksia koskevien selvitysten tekemisestä (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
13.01.2006 7/023/2006
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
10.01.2006 5/023/2006
Yleisavustus ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille; Finland Convention Bureau (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
04.01.2006 6/023/2006
Yleisavustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle; Finpro ry (Siirtynyt TEM-normirekisteriin 1.1.2008 KTM:n ja TM:n tultua lakkautetuiksi)
Hakutulokset

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-132

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.