Viranomaisten määräyskokoelmat: Työ- ja elinkeinoministeriö

Hakuosumia 130 kpl.

01.04.2021 VN/9190/2021-TEM-1
Ohje kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille
22.03.2019 TEM/444/03.01.04/2019
Vuosina 2016-2020 yritysten yhteishankkeisiin myönnettävän kansainvälistymisavustuksen ehtojen kumoaminen
20.12.2018 TEM/2414/03.01.04/2018
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje TE-toimiston tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa
19.12.2017 TEM/2376/00.03.05.02/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta
19.12.2017 TEM/2431/03.01.04/2017
Ohje valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen soveltamisesta
16.10.2017 TEM/1899/03.01.05/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työvoimakoulutuksen hankinnasta
01.01.2017 TEM/2315/00.03.05.02/2016
Siviilipalvelusvelvollisen matkoja koskeva ohje
01.01.2017 TEM/2313/00.03.05.02/2016
Siviilipalveluksen järjestämistä ja suorittamista koskeva ohje
13.4.2016 TEM/776/07.10.02/2016
Ohje kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneen ohjaamiseksi kunnan asukkaaksi ja TE-palveluiden asiakkaaksi
3.3.2016 TEM/445/05.01.07/2016
Team Finland kasvuohjelmasta myönnettävän valtionavustuksen ehdot
30.12.2015 TEM/2428/03.01.05/2015
Vuorotteluvapaalain (1305/2002) soveltamisohje
01.04.2015 TEM/642/07.10.02/2015
Ohje kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) soveltamisesta työ- ja elinkeinotoimistoissa
11.03.2014 TEM/367/03.01.05/2014
Työnantajan oikeus saada korvausta valtion varoista merimiesten matkakustannuksista
08.01.2013 TEM/2905/03.01.4/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön linjaukset nuorisotakuun toteuttamisesta TE-hallinnossa
30.10.2012 TEM/2455/03.01.04/2012
Ohje liukuvan työajan ehdoista ja liukumasaldoa vähentävien vapaapäivien käytöstä ELYissä ja TE-toimistoissa
24.10.2012 TEM/2406/09.10.02/2012
EU - rakennerahastojen ohjelmakauden 2000 - 2006 asiakirjojen säilytysaika Hallintoviranomaisen ohje 1 /2012
09.02.2012 TEM/421/05.10.02/2012
Valtioneuvoston sitoumus Suomen Vientiluotto Oy:lle luottomuotoista vienninrahoitusta koskevan alijäämäkorvauksen maksamisesta
09.02.2012 TEM582/03.01.04/2012
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) vuoden 2012 valtioneuvoston jakopäätöksen yhteydessä rakennerahastolain 11 §:n 1 momentin nojalla annetut välittävien toimielinten varojen käyttöä koskevat ehdot, ohjelmakausi 2007-2013
25.01.2012 TEM/119/03.01.04/2012
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin, ohjeet avustuksen hakijoille
22.12.2011 TEM/3067/07.02.01/2011
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työttömien työkyvyn arvioinnista ja terveystarkastuksiin ohjaamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.