22.06.2021 TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020

Merenkulku ja vesiliikenne: Vakavuusdirektiivin soveltamisalaan kuuluvien ro-ro-matkustaja- alusten liikennöimien merialueiden rajat

Dnro:TRAFICOM/398314/03.04.01.00/2020
Tyyppi:määräys
Antopäivä:22.06.2021
Voimaantulopäivä:01.07.2021
Voimassa:Toistaiseksi

Yksikkö josta normi on saatavissa:

Liikenne- ja viestintävirasto / Transport- och kommunikationsverket
Osoite:PL 320 / PB 320
Postinumero ja -toimipaikka:00059 TRAFICOM
Puhelinnumero:029 534 5000

Säädösperusta:

Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) 34 a § 2 mom.

EY-säädöksen täytäntöönpano:

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY (32003L0025); EUVL L 123, 17.5.2003, s. 22, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2005/12/EY (32005L0012); EUVL L 48, 19.2.2005, s. 19, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1137/2008 (32008R1137); EUVL L 311, 21.11.2008, s. 1 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/1243 (32019R1243); EUVL L 198, 25.7.2019, s. 241. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY (32009L0045); EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2010/36/EU (32010L0036); EUVL L 162, 29.6.2010, s. 1, komission direktiivillä (EU) 2016/844 (32016L0844) EUVL L 141 28.5.2016, s. 51–65 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2017/2108, 15.11.2017; EUVL L 315 s. 42-53.

Asiasanat:

merenkulku, matkustaja-alus, merialue, vakavuusdirektiivi

Ulkoiset WWW-linkit:

www.traficom.fi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.