Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

14.3.2023

Vastaus - Viipyminen

Tiedusteluun vastaaminen viivästyi

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota hallintolaissa edellytettyyn asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija oli käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa Kelan kanssa ja saanut tiedusteluihinsa perustellut vastaukset. Yksi kantelijan tiedustelu sisälsi asiakirjapyynnön. Tähän kantelija sai Kelalta vastauksen vasta kaksi kuukautta myöhemmin tiedusteltuaan asiaa. Kela totesi selvityksessään, että sen mielestä kyseessä oli yleisluonteinen kysely, johon oli jo vastattu yleisluonteisesti aiemmin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen tulisi ilmoittaa asiakkaalle, jos hänen saman sisältöisiin tiedusteluihinsa on jo aiemmin vastattu tai jos tiedusteluun vastaaminen katsotaan muusta syystä tarpeettomaksi. Asiakkaalle tulisi ilmoittaa myös siitä, että viranomainen ei jatkossa enää vastaa samaa asiaa koskeviin tiedusteluihin. Näin asiakas ei jää epätietoiseksi siitä, onko hänen kirjoituksensa saapunut viranomaiselle ja miten se on viranomaisessa käsitelty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.