19.1.2023

Luonnonsuojelu - Ympäristövaikutus

Luonnon monimuotoisuusstrategia

Apulaisoikeuskanslerin lausunnon mukaan luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, oikeus terveelliseen ympäristöön sekä ympäristöä koskevaan päätöksentekoon osallistumisen laajat mahdollisuudet ovat painoarvoltaan vahvistuvia perus- ja ihmisoikeuksia. Oikeusturvamekanismimme ympäristö- ja ilmastoasioissa ei kuitenkaan aina anna oikeusturvaa viivytyksettä.

Strategialuonnoksessa todetaan, että oikeudellisen ohjauksen osalta luontokadon pysäyttämisen ja luonnon monimuotoisuuden tilan parantamisen tulisi olla nykyistä vahvemmin yksi lainsäädäntötyön lähtökohta kaikkialla valtioneuvostossa. Strategialuonnoksessa ei kuitenkaan ole pohdittu konkreettisia tavoitteita hallinnon ja lainkäytön toimivuudelle ja käytettävissä oleville resursseille.

Lausunnon mukaan strategialuonnoksessa on asianmukaisesti arvioitu saamelaisten asemaa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja luonnonvarojen kestävässä käytössä. Saamelaisten osallistumisoikeuksista apulaisoikeuskansleri toi esille antamansa lausunnon saamelaiskäräjälain muuttamisesta, useat kansainväliset sopimukset sekä suositukset asiassa ja korosti osallistumisoikeuksien turvaamista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.