9.12.2022

Hallintolaki - Hallintopäätös - Muutoksenhaku - Valituskelpoisuus - Valitusosoitus

Valitusosoituksen antamatta jättäminen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota hallintolain valitusosoitusta koskevan säännöksen huolelliseen soveltamiseen.

Kansaneläkelaitos oli kantelijan opintotukihakemukseen antamassaan päätöksessä osin hylännyt kantelijan vaatimuksen. Kyseisenlaiseen päätökseen tyytymätön voi lain mukaan hakea siihen muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta, jonka ratkaisuihin on edelleen mahdollisuus hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Kansaneläkelaitos ei kuitenkaan ollut liittänyt päätökseen valitusosoitusta vaan ilmoittanut päätöksessä, ettei siihen voinut hakea muutosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että Kela oli menetellyt asiassa lainvastaisesti ja että mainitunlainen menettely on omiaan vaarantamaan perustuslaissa turvattua oikeutta saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.