20.9.2022

Esteellisyys - Hallintolaki - Hyvä hallinto - Julkisuuslaki - Puolueettomuus - Neuvonta - Viestintä

Toimilupatyöryhmän toiminnan puolueettomuus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle sen laiminlyötyä arvioida viivytyksettä kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupatyöryhmän jäsenen muuttuneen sidonnaisuuden sekä tiedottaa siitä. 

Toimilupatyöryhmän tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, täyttääkö laboratorio tartuntatautilaissa tartuntatautien toteamiseksi tarvittavia laboratoriotutkimuksia ja -tehtäviä tekeville laboratorioille säädetyt edellytykset. Työryhmä käsittelee myös ilmoitukset eräistä luvan saaneiden laboratorioiden toimintaa koskevista muutoksista. Lausunnolla on keskeinen merkitys kyseistä toimintaa koskevan elinkeinon harjoittamiselle ja siten perustuslaissa säädetyn elinkeinovapauden toteutumiselle.  

Kantelijalle, joka oli yksityinen keskuslaboratorio, oli syntynyt huoli toimilupatyöryhmän puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta yhden työryhmän jäsenen siirryttyä kilpailevan toimijan palvelukseen. Ajankohtaisesti kyse oli ilmoituksista, jotka koskivat uusia Covid-19 –pandemiaan liittyviä analytiikkamenetelmiä ja alihankintakumppanuuksia.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että työryhmän jäsenen ilmoitettua THL:lle poisjäämisestään työryhmästä ja muutoksesta sidonnaisuuksissaan THL:n olisi tullut viivytyksettä arvioida muutoksen merkitys jäsenen sidonnaisuuksien kannalta, hänen mahdollisuutensa osallistua toimilupatyöryhmän toimintaan sekä tehdä tarvittavat päätökset asiassa. Menettely olisi ollut välttämätöntä salassapitovelvoitteiden toteutumisen sekä työryhmän toiminnan puolueettomuuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi. 

THL:n olisi tullut lisäksi vastata kantelijan työryhmän toiminnan puolueettomuutta koskevaan THL:lle osoittamaan viestiin. Tämän lisäksi laitoksen olisi tullut päivittää tieto toimilupatyöryhmän kokoonpanossa tapahtuneesta muutoksesta verkkosivuilleen viivytyksettä. Päivitys tehtiin vasta seitsemän kuukauden kuluttua tosiasiallisesta muutoksesta. Tiedusteluihin vastaaminen ja tiedottaminen olisivat myös olleet omiaan ehkäisemään epäilysten syntymistä työryhmän toiminnan puolueettomuudesta.

Apulaisoikeuskansleri katsoi myös, että THL:n velvollisuutena on varmistaa, että työryhmällä on toimintamallit ja käytännöt jäsenen sidonnaisuuksien muuttuessa. Toimintamallien ja käytäntöjen tulee olla sellaiset, että sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset arvioidaan ja niihin perustuvat päätökset tehdään viivytyksettä.  
 
Apulaisoikeuskansleri pyysi laitosta ilmoittamaan viimeistään 30.11.2022, mihin toimenpiteisiin se oli ryhtynyt toimilupatyöryhmän toimintatapojen ja käytäntöjen ohjaamiseksi vastaavissa tilanteissa. Hän saattoi lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön tietoon näkemyksensä, jotka koskivat kantelijan ministeriölle osoittamaan viestiin vastaamista sekä THL:n menettelyä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.