26.9.2022

Valtionavustus - Tuki - Hyvä hallinto - Ilmailu - Ympäristölupa - Julkisuuslaki

Valtionavustukset Pyhtään lentopaikan investointikustannuksiin

Oikeuskansleri saattoi liikenne- ja viestintäministeriön tietoon lentopaikan rakennusluvan täytäntöönpanokelpoisuuden ajankohdan määräytymistä koskevan käsityksensä ja kehotti ministeriötä ryhtymään sääntelyn selkeyttämisen edellyttämiin lainsäädäntötoimiin tarvittaessa yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Asiassa ei kuitenkaan ilmennyt perusteita todeta ministeriön menetelleen kantelussa tarkoitetulla tavalla lainvastaisesti.

Asiassa oli ensi sijassa kyse siitä, mikä merkitys viranomaisluvilla ja lentopaikka-alueen maankäyttöratkaisulla sekä niiden lainvoimaisuudella oli arvioitaessa liikenne- ja viestintäministeriön myöntämien, Pyhtään lentopaikan investointikustannusten kattamiseen tarkoitettujen valtionavustusten lainmukaisuutta. Asiassa oli lisäksi kyse siitä, minkälaisia viranomaislupiin ja alueen maankäyttöratkaisuun liittyviä selvittämis- ja valvontatoimia hallintolaki ja valtionavustuslaki olivat valtionapuviranomaisena toimineelta liikenne- ja viestintäministeriöltä edellyttäneet. Asiassa oli kyse myös siitä, minkälaisia toimenpiteitä selvitysten ja valvonnan yhteydessä saadut, viranomaislupia ja maankäyttöratkaisua koskevat tiedot olivat liikenne- ja viestintäministeriöltä edellyttäneet.

Oikeuskansleri arvioi lisäksi sitä, oliko avustukset myönnetty Euroopan komission nk. ryhmäpoikkeusasetuksen, valtion talousarvion tai taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain vastaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.