19.9.2022

Haastemies - Syyte

Haastemiehelle syyte virkarikoksista

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta käräjäoikeuden entistä haastemiestä vastaan virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Esitutkinnan perusteella oli todennäköiset syyt epäillä, että entinen haastemies oli virkaansa Helsingin käräjäoikeudessa hoitaessaan tahallaan antanut käräjäoikeudelle tiedoksiantoasiassa vääränsisältöisen estetodistuksen ja antanut myös asiaa käräjäoikeudessa selvitettäessä kahdesti haastemiesten esimiehelle totuudenvastaista tietoa.  Lisäksi haastemies oli toisessa tapauksessa antanut rikosasiassa haasteen tiedoksi vastaajalle puhelimitse, vaikka se olisi pitänyt antaa kirjallisesti. Tämän seurauksena syyte jäi sillensä ja asianomistaja menetti asiassa puhevaltansa.

Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Asia tuli ilmi rikosasian asianomistajan kantelun perusteella. Haastemies on esitutkinnassa kertonut ymmärtäneensä menetelleen asiassa väärin antaessaan virheellisen estetodistuksen käräjäoikeudelle. Haastemies myönsi, että hän oli toisessa tapauksessa antanut epähuomiossa tiedoksiannon vastaajalle tiedoksi virheellisesti puhelintiedoksiantona.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. Asian julkisuudesta päätetään tuomioistuinkäsittelyn alkaessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.