20.5.2022

Toimeentuloturva - Viipyminen

Toimeentulotukiasian käsittelyn viipyminen

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Porin kaupungin huomiota toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyjen määräaikojen noudattamiseen.

Kaupunki oli pyytänyt kantelijaa täydentämään toimeentulotukihakemustaan yhdeksäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Lain mukaan asiakasta on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta kehotettava täydentämään hakemustaan, jos se on puutteellinen. Hakemusta ei kerrotun perusteella käsitelty laissa edellytetyllä joutuisuudella.

Kantelun käsittelyssä ilmeni, että kaupunki oli lähettänyt kantelijan sähköpostitse toimittamaan toimeentulotukihakemukseen vastaanottokuittauksen siten, että siinä oli näkynyt kantelijan alkuperäisen sähköpostiviestin otsikko, jonka sisältö oli salassa pidettävä. Vastaanottokuittaus olisi pitänyt lähettää salattuna tai siitä olisi pitänyt poistaa alkuperäisen sähköpostin otsikkokentän salassa pidettävä teksti.

Kaupunki ilmoitti asiassa ilmi tulleen seurauksena korjanneensa kirjaamonsa vastausviestijärjestelmää siten, ettei asiakkaan alkuperäisen sähköpostinviestin otsikkokentän tekstiä enää välity vastaanottokuittaukseen. Asia ei tältä osin antanut aihetta apulaisoikeuskanslerin sijaisen enempiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.