22.12.2021

Avioliitto - Käräjäoikeus - Lomake - Neuvonta

Virheellisen tiedon antaminen sukunimen valintamahdollisuudesta avioliittoon vihkimisen yhteydessä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käräjänotaarin tietoon käsityksensä, että tämä oli antanut kantelijalle virheellisen tiedon sukunimen valintamahdollisuudesta avioliittoon vihkimisen yhteydessä sekä täyttänyt virheellisesti vihkimisilmoituksen sisältävää lomaketta.

Kantelija ja hänen tuleva puolisonsa olivat pyytäessään avioliiton esteiden tutkintaa ilmoittaneet säilyttävänsä vihkimisen jälkeen omat sukunimensä. Kantelija oli kuitenkin ennen vihkimistä tiedustellut parin vihkineeltä käräjänotaarilta, oliko hänen vielä mahdollista muuttaa sukunimeään. Nimilainsäädäntöön perehtymätön käräjänotaari oli ilmoittanut tämän olevan mahdollista, jolloin kantelija oli ilmoittanut ottavansa puolisonsa sukunimen.

Lain mukaan avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä tehty nimivalinta on sitova sillä poikkeuksella, että ilmoittamalla asiasta vihkijälle saa kumpikin puoliso vihittäessä kuitenkin säilyttää oman sukunimensä. Käräjänotaarin vastaus kantelijan tiedustelemaan nimivalintamahdollisuuteen oli siten virheellinen. 

Käräjänotaari oli lisäksi kerrotun jälkeen menetellyt virheellisesti täyttäessään lomaketta, jolla tieto avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä tehdystä nimivalinnasta ja vihkimisen yhteydessä ilmoitetusta oman sukunimen säilyttämisestä välittyy Digi- ja väestötietovirastolle. Hän oli muun ohella muuttanut kantelijan ilmoituksen tämän sukunimivalinnasta samalla lomakkeella olleeseen avioliiton esteiden tutkintaa koskevaan osaan.

Käräjänotaarin menettelyä arvioidessaan apulaisoikeuskanslerin sijainen otti huomioon muun muassa sen, että kyseessä oli tuomioistuinharjoitteluaan suorittaneen käräjänotaarin ensimmäinen avioliittoon vihkiminen. Vihkimisen järjestäminen viikonloppuna muualla kuin käräjäoikeuden tiloissa oli lisäksi saadun selvityksen mukaan rajoittanut käräjänotaarin mahdollisuuksia selvittää sukunimen määräytymistä koskevan sääntelyn sisältöä ennen hänelle yllättäen esiin tulleeseen kysymykseen vastaamista. 

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.