21.12.2021

Tuomioistuin - Syyttäjä - Rangaistus - Valitus

Aiemman ehdollisen vankeusrangaistuksen huomioiminen rangaistusta alentavana seikkana

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjätuomarille. Tuomari oli todennut rikostuomiossa vastaajalle aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen riittäväksi seuraamukseksi vastaajan syyksi luetusta uudesta rikoksesta. Tämä on lain mukaan mahdollista vain silloin, kun aikaisempi rangaistus on ehdoton vankeusrangaistus tai yhdistelmärangaistus. Tuomarin virhe tuli tutkittavaksi hovioikeuden ilmoituksella.

Käräjätuomarin menettelyn seurauksena vastaaja oli välttynyt rangaistukselta. Apulaisoikeuskansleri mukaan tapahtunut virhe on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen.

Asiassa syyttäjänä toiminut aluesyyttäjä oli hakenut käräjäoikeuden lainvastaiseen seuraamusratkaisuun muutosta vasta tekemällä vastavalituksen asian vastaajan valitettua tuomiosta. Vastavalitus raukesi, kun hovioikeus ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa. Apulaisoikeuskansleri saattoi syyttäjän tietoon näkemyksensä, että syyttäjälle säädetty velvollisuus huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteutumisesta olisi asiassa edellyttänyt muutoksenhaun tarpeellisuuden arvioimista heti käräjäoikeuden ratkaisun tultua syyttäjän tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.