15.12.2021

Työllisyys - Toimeentulo - Ikä - Yhdenvertaisuus

55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskeva lainsäädäntö

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Esityksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa ja työssä jaksamista. Oikeuskansleri piti ehdotetun sääntelyn tavoitteita erittäin tärkeinä ja kannatettavina.

Oikeuskansleri totesi, että TE-toimistojen työvoimapoliittisten lausuntojen antamisen viiveet ja puutteet sekä niihin liittyvät Kelan etuusasioiden käsittelyssä tapahtuvat laiminlyönnit ovat nousseet säännönmukaisesti esille erityisesti kantelujen yhteydessä. Hän piti tärkeänä, että TE-toimistot, ELY-keskukset ja Kela valmistautuvat ja kouluttautuvat huolellisesti uuden muutosturvakokonaisuuden toteutukseen varmistaakseen muutosturvaa koskevien lausuntojen asianmukaisuuden, näiden asioiden huolellisen käsittelyn sekä hallinnon asiakkaille annettavan asiantuntevan neuvonnan.

Oikeuskanslerin mukaan ehdotettujen lisäpäiväoikeuksien muutosten (ns. eläkeputki) taustalla oli perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta hyväksyttävä tavoite parantaa 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta ja estää heidän liukumistaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ja vaikutusarvioinnissa on perusteltua tarkastella, ettei ehdotuksen myötä synny kohtuuttoman vaikeaan asemaan joutuvia henkilöryhmiä tai yksittäisiä henkilöitä, ja että myös näiden osalta turvataan perustuslain mukainen välttämätön toimeentulo ja oikeus riittävän tasoiseen perustoimeentulon turvaan muun muassa työttömyyden varalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.