22.4.2021

Digitaalisuus - Tietosuoja

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momentin muuttamisesta

Apulaisoikeuskansleri piti ehdotettua asetusmuutosta tietosuojan ja henkilöiden yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisena. Muutoksella lisättäisiin henkilötunnusten numeroavaruutta uusilla välimerkeillä, joita käytettäisiin, kun vanhan välimerkin mukaiset päivälle jaettavissa olevat henkilötunnuksen numerot loppuvat. Ehdotuksen mukaisen uuden välimerkin sisältämä henkilötunnus kertoisi henkilötunnuksen käsittelijälle, että henkilö on tallennettu väestötietojärjestelmään ensimmäisen kerran muun kuin syntymän perusteella. Tämä käytännössä kertoisi, että henkilö on maahanmuuttaja tai muuten syntynyt ulkomailla.

Apulaisoikeuskansleri totesi vielä, että henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuus on laajasti arvioitu ongelmalliseksi ja tarve poistaa henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuus ja muutenkin minimoida tunnuksen sisältämä henkilön ominaisuuksia koskeva tieto on tuotu esiin myös oikeuskanslerin aikaisemmissa henkilötunnuksen kehittämistä koskevissa lausunnoissa.

Apulaisoikeuskansleri piti välttämättömänä, että laajempaa henkilötunnusten uudistamista edistetään niin, että nyt lausuttavana oleva väliaikaisratkaisu henkilötunnusten numeroavaruuden lisäämiseksi, jos se todella on välttämätön, jää vain lyhyeksi välivaiheeksi ja korvataan ensi tilassa ratkaisulla, jossa henkilötunnus tai sen korvaava muu tunnus ei anna mahdollisuutta päätellä henkilötunnuksen haltijan taustaa tai muita ylimääräisiä henkilötietoja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.