23.2.2021

Poliisi - Esitutkinta - Viipyminen - Huolellisuus

Esitutkinnan viipyminen ja esitutkintapäätöksen puutteellisuus

Apulaisoikeuskansleri antoi poliisilaitokselle huomautuksen sen laiminlyötyä esitutkinnan viivytyksettömän toimittamisen sekä kiinnitti rikoskomisarion huomiota esitutkintapäätösten asianmukaiseen perustelemiseen. 

Kantelija oli tehnyt kaksi rikosilmoitusta ja hän arvosteli poliisilaitoksen menettelyä esitutkinnan toimittamisessa. Kantelija oli tehnyt rikosilmoituksen kunnianloukkauksesta ja epäilty oli poliisimies.

Ensimmäisestä rikosilmoituksesta suoritetun esitutkinnan kokonaiskesto oli ollut kaksi vuotta ja kymmenen kuukautta. Esitutkinnan kokonaiskesto oli ollut aiheettoman pitkä. 

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota epäillyn ammatin merkitykseen tutkintatoimien tärkeysjärjestystä arvioitaessa. Poliisimieheen kohdistuvalla rikosepäilyllä on yleensä vaikutusta poliisimiehen mahdollisuuksiin hoitaa virkaansa ja se tulisi ottaa huomioon esitutkintatoimenpiteiden tärkeysjärjestystä harkittaessa. Kysymys on silloin myös rikoksesta epäillyn poliisimiehen oikeusturvasta, ja poliisin viranomaisena nauttimasta yleisemmästä luottamuksesta. Ei ole kummankaan intressin kannalta asianmukaista, että poliisimieheen kohdistuvan vakavan rikosepäilyn ensimmäinen tutkintatoimenpide on vasta 2 vuoden 8 kuukauden kuluttua tutkintapyynnön jättämisestä. 

Syyteoikeus vanheni esitutkinnan aikana eikä kantelijalla siten ollut mahdollisuutta saattaa asiaansa tuomioistuimen arvioitavaksi. Poliisilla on oikeus laittaa esitutkinnassa olevat tehtävät tärkeysjärjestykseen, mutta asioiden priorisointi ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että samanaikaisesti syyteoikeus vanhenee. 

Toisen rikosilmoituksen osalta tutkinnanjohtaja oli päättänyt olla toimittamatta esitutkintaa, koska hänen käsityksensä mukaan samasta asiasta oli ollut jo olemassa ilmoitus. Tutkinnanjohtaja ei kuitenkaan perustellut tekemäänsä päätöstään sillä, että esitutkinnan kohteena olevat kirjoitukset olivat sisällöltään samanlaisia. 

Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei poliisilaitoksella ollut menetelty riittävän huolellisesti kantelijan rikosilmoituksen käsittelyssä eikä esitutkintapäätöstä ollut perusteltu asianmukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.