17.12.2020

Valvontalautakunta - Käsittelyaika - Hyvä hallinto

Valvontalautakunnan käsittelyaika oli kohtuuttoman pitkä

Valvontalautakunta oli antanut ratkaisun valvonta-asiassa 26.9.2019. Ratkaisusta kävi ilmi, että ensimmäiset asiaa koskevat kantelut oli toimitettu valvontalautakunnalle jo vuonna 2012. Oikeuskansleri otti omasta aloitteestaan asian selvitettäväksi.

Valvontalautakunnan selvityksestä kävi ilmi, että kantelija oli saattanut vireille kolme muuta valvonta-asiaa, jotka hänen mukaansa olisi ratkaistava samalla kertaa. Yhtä kantelun kohteena olevaa asianajajaa koskeva asia oli vireillä käräjäoikeudessa. Valvontalautakunnan silloinen puheenjohtaja oli päättänyt, että kanteluasiat käsitellään vasta sen jälkeen, kun tuomioistuin on antanut asiassa ratkaisun.

Vuonna 2018 valvontalautakunnan jaoston puheenjohtaja oli todennut, että kyseessä oleva kanteluasia voidaan ratkaista odottamatta oikeudenkäynnin lopputulosta. 

Oikeuskansleri totesi, että asian käsittelyaika valvontalautakunnassa on ollut kohtuuttoman pitkä, kun asia oli tullut vireille vuonna 2012 ja se on ratkaistu vuonna 2019. Asian ratkaisemisen edellytyksiä olisi tullut tarkastella säännöllisesti ottaen huomioon hallintolaissa ja valvontalautakunnan työjärjestyksessä asetetut vaatimukset asian viivytyksettömälle käsittelylle.  Asiassa oli ilmennyt myös, että valvontalautakunnan asianhallintajärjestelmä ei ole mahdollistanut toimenpiteiden seuraamista ja asian ratkaisemisen edellytysten säännönmukaista arviointia asiassa, jossa on jääty odottamaan muun viranomaisen ratkaisua ennen asian ratkaisemista valvontalautakunnassa. Oikeuskansleri otti arviossaan huomioon, että valvontalautakunnan asianhallintajärjestelmän uusiminen on käynnistynyt vuonna 2019.

Oikeuskansleri kiinnitti valvontalautakunnan huomiota hallintolaissa ja valvontalautakunnan työjärjestyksessä asetettuihin vaatimuksiin asian viivytyksettömälle käsittelylle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.