23.12.2020

Kuuleminen - Kunta - Velkaneuvonta - Oikeusapu

Kaupungin kuuleminen talous- ja velkaneuvonnan sijainnista

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin huomiota alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyn kuulemisvelvoitteen noudattamiseen. Kaupunkia ei kuultu ennen päätöstä talous- ja velkaneuvonnan sijainnista.

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen siirtyi oikeusapu- ja edunvalvontapiirien vastuulle vuoden 2019 alussa. Kantelussa arvosteltiin oikeusapu- ja edunvalvontapiirin päätöstä talous- ja velkaneuvonnan virkojen sijoittamisesta piirinsä alueella sekä sitä, ettei piiri ollut kuullut kaupunkia päätöstä valmistellessaan. Kaupunkiin ei ollut tarkoitus sijoittaa yhtään talous- ja velkaneuvojaa.

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaan valtion viranomaisen on pyydettävä ennen päätöksentekoa lausunto kunnalta, jos suunnitellut muutokset saattavat heikentää valtion paikallis- tai aluehallinnon tuottamien palvelujen saatavuutta kunnan alueella.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kyseessä olevassa tapauksessa voitiin esittää eriäviä näkemyksiä siitä, oliko oikeusapu- ja edunvalvontapiirin päätös talous- ja velkaneuvonnan virkojen sijoittamisesta saattanut heikentää asiakaspalvelua. Kunnan kuuleminen ennen kyseisen päätöksen tekemistä olisi apulaisoikeuskanslerin mukaan kuitenkin ollut tarpeen.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin kaavailema päätös siitä, että kaupunkiin ei olisi sijoitettu talous- ja velkaneuvojaa, oli apulaisoikeuskanslerin mielestä herättänyt perustellun huolen siitä, että kyseisen asiakaspalvelun saatavuus saattaisi heiketä kaupungissa. Apulaisoikeuskansleri korosti lisäksi, että talous- ja velkaneuvonnan palvelut olivat tapahtuma-aikana muuttumassa kaupungin alueella ja kaupungilla olisi asiakirjoista päätellen ollut esimerkiksi olennaista tietoa talous- ja velkaneuvonnan asiakkaiden tarpeista alueellaan. Oikeusapu- ja edunvalvontapiiri oli myös tietoinen siitä, että kaupunki oli huolissaan alueensa talous- ja velkaneuvonnan jatkosta. Kaupungin edustajat olivat myös pyrkineet tulemaan kuulluksi. Kuulemista olisi lisäksi puoltanut se oikeusministeriönkin lausunnossaan toteama, että yhteistyö ja yhteydenpito oikeusapu- ja edunvalvontapiirin, oikeusaputoimiston ja paikallisten toimijoiden kuten kuntien kanssa on erittäin tärkeää ja kannatettavaa asiakaspalvelujen kehittämiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.