27.9.2019

Potilas - Sairaala - Terveydenhuolto

Sairaanhoitopiirin varmistettava ajanvarauskirjeiden toimittaminen

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle sairaanhoitopiirin huomiota varmistautumiseen siitä, että ajanvarauskirjeet toimitetaan potilaille virheettömästi ja viivytyksettömästi.

Sairaanhoitopiiri oli ulkoistanut operaattorille ajanvarauskirjeiden tulostamisen ja lähettämisen. Touko-heinäkuussa 2018 useita tuhansia ajanvarauskirjeitä oli eri aikoina jäänyt toimittamatta tai toimitettu myöhässä operaattorin virheiden vuoksi. Selvityksensä mukaan sairaanhoitopiiri oli reagoinut kaikkiin palveluntuottajan virheisiin välittömästi. Ensisijainen toimenpide oli ollut korjata tapahtunut potilaiden hoitoon vaikuttava tilanne ja estää lisävahingot. Sairaanhoitopiiri oli muun muassa tiedottanut tapahtuneesta asianomaisille potilaille, viranomaisille ja medialle. Palveluntuottajalle oli esitetty jokaista virhetilannetta koskien kirjallinen reklamaatio, jonka ensisijaisena tarkoituksena oli ollut saada toimittajalta erillinen kirjallinen selvitys tapahtuneesta sekä kuvaus niistä toimenpiteistä, joilla virheen toistuminen estetään.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan sairaanhoitopiiri oli selvityksen perusteella ryhtynyt virheiden paljastuttua asianmukaisiin toimenpiteisiin. Sairaanhoitopiiri on kuitenkin vastuussa ulkoistamastaan toiminnasta eli tässä tapauksessa ajanvarauskirjeiden toimittamisesta. Potilaiden vastaanottokäyntejä oli jäänyt toteutumatta postituksen virheistä johtuen useita kymmeniä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että ajanvarauskirjeiden myöhästymisestä tai toimittamatta jättämisestä johtuva vastaanottokäynnin toteutumatta jääminen on omiaan vaarantamaan potilaan oikeuden laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Vastaanottokäynnin toteutumatta jääminen saattaa myös johtaa hoitoon pääsyn määräaikojen ylittymiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.