5.9.2019

Käsittelyaika - Oleskelulupa - Ulkomaalainen - Viipyminen

Oleskelulupahakemuksen käsittelyn viipyminen

Apulaisoikeuskansleri saattoi Maahanmuuttoviraston tietoon näkemyksensä perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittelyn viipymisestä. Kysymys ei ollut sellaisista poikkeuksellisista olosuhteista, joissa ulkomaalaislaissa säädetystä yhdeksän kuukauden enimmäiskäsittelyajasta olisi voitu poiketa.

Maahanmuuttovirasto oli perustellut enimmäiskäsittelyajan ylittymistä henkilöstön yllättävästä vaihtuvuudesta johtuneella henkilöstövajauksella ja tapauksen poikkeuksellisilla olosuhteilla. Virasto oli joutunut hankkimaan lausunnon kaupungilta ja hakijaa ja tämän puolisoa oli pyydetty täydentämään hakemustaan ja vastaamaan viraston esittämiin kysymyksiin. Saadun selvityksen mukaan päätöksen tekemistä varten tarvittava aineisto oli kuitenkin ollut Maahanmuuttoviraston käytettävissä jo noin kuusi kuukautta ennen päätöksentekoa.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että vakiintuneeksi katsottavan laillisuusvalvontakäytännön mukaan mm. viranomaisen ruuhkautunut työtilanne, töiden järjestely tai resurssipulaan liittyvät syyt eivät oikeuta poikkeamaan lakisääteisistä määräajoista ja velvollisuuksista.

Apulaisoikeuskansleri oli aiemmin antamassaan päätöksessään (9.5.2019, OKV/977/1/2018) pyytänyt Maahanmuuttovirastoa ilmoittamaan viimeistään 10.11.2019, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt laissa säädettyjen määräaikojen ylityksien välttämiseksi. Apulaisoikeuskansleri katsoi tässä vaiheessa riittäväksi toimenpiteeksi saattaa päätöksessä esittämänsä näkökohdat Maahanmuuttoviraston tietoon ja otettavaksi huomioon edellä mainittua selvitystä laadittaessa sekä yleisemminkin viraston toimintatapoja kehitettäessä. Tässä tarkoituksessa päätös lähetettiin tiedoksi myös sisäministeriölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.