4.9.2019

Hallintolaki - Hallintomenettely - Hallintopäätös - Hyvä hallinto - Neuvonta

Työmarkkinatukipäätöksessä ilmoitettavat tiedot lisätietojen antajasta

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota hallintolain säännökseen, jonka mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä ilmi sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.

Kansaneläkelaitos oli menetellyt lainvastaisesti, kun se ei ollut ilmoittanut kantelijalle antamassaan työmarkkinatukea koskevassa päätöksessä mainitunlaista henkilöä eikä siten myöskään hänen yhteystietojaan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Kansaneläkelaitoksen tietoon näkemyksensä, jonka mukaan mainitun säännöksen samoin kuin hyvän hallinnon ja siihen liittyvän palveluperiaatteen vaatimukset täyttäisi parhaiten menettely, jossa päätöksestä ilmenisivät asiaa valmistelleen etuuskäsittelijän ja hänen yhteystietojensa ohella etuuskohtaisten asiakaspalvelijoiden yhteystiedot.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.