Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

22.8.2019

Ministeriö - Uskonnonvapaus - Yhdenvertaisuus

Ministeriön oltava neutraali uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisessä

Uskonnottomat Suomessa ry kanteli sosiaali- ja terveysministeriön menettelystä. Ministeriö oli kantelun mukaan järjestänyt ministeriön henkilökunnalle luonteeltaan uskonnollisen joulujuhlan.  Kantelun mukaan juhla oli ollut luonteeltaan joulukirkko.  Ministeriö ei ollut järjestänyt  vastaavaa vaihtoehtoista tilaisuutta, vaikka sellaista oli pyydetty. Kantelun mukaan ministeriö oli menettelyllään  syrjinyt ei-kristittyä henkilöstöä  ja jättänyt noudattamatta  julkiselta vallalta edellytettyä neutraaliutta vakaumusten suhteen.

Selvityksestä ilmeni, että kirkon  tiloissa järjestetty tilaisuus oli ollut luonteeltaan uskonnollinen. Vastaava tilaisuus oli järjestetty perinteisesti vuosien ajan.  Tilaisuuden järjestelyistä olivat vastanneet ministeriön vapaaehtoiset työntekijät ministeriön kustantaessa tilaisuuteen kahvitarjoilun.  Henkilökunnan  kutsussa tilaisuutta oli kuitenkin luonnehdittu "STM:n joulukirkoksi". Henkilöstö oli lisäksi saanut  osallistua  tilaisuuteen työaikana, mistä oli myös saattanut olla pääteltävissä, että ministeriö oli tilaisuuden järjestäjä. Työajan käyttäminen tilaisuuteen osallistumiseen oli saattanut lisäksi asettaa ministeriön työntekijät keskenään epäyhdenvertaiseen asemaan.

Perustuslaista ilmenevien uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden ja erityisesti negatiivisen uskonnonvapauden valossa oikeuskansleri katsoi, että valtiovallan edustajien olisi oikeudellisesti perustellumpaa pidättäytyä järjestämästä henkilökunnalle tarkoitettuja uskonnollisia tilaisuuksia työaikana tai olla muutoin myötävaikuttamassa tällaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Perinteiden noudattaminen on sinänsä  arvokasta, mutta viranomaisten toiminnassa asiaa on tarkasteltava ensisijaisesti perus- ja ihmisoikeuksien täysimääräisen toteutumisen näkökulmasta. Julkisen vallan on turvattava uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen. Oikeuskansleri saattoi  näkemyksensä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.