18.4.2019

Asiakirjapyyntö - Esitutkinta - Poliisi - Rikosilmoitus

Asianomistajan tiedusteluun ja asiakirjapyyntöön vastaaminen

Kantelija ei ollut tutkintapyyntönsä tekemisen ja rikosilmoituksensa kirjaamisen yhteydessä saanut esitutkintalain 3 luvun 1 §:n 3 momentissa säädettyä kirjallista vahvistusta rikosilmoituksen tekemisestä. Kantelijan myöhemmin poliisilaitokselle saapuneessa kirjeessään esittämään tiedusteluun asiansa tutkinnanjohtajasta ja tutkijasta ei ollut vastattu. Kantelijan samaan kirjeeseen sisällyttämään asiakirjapyyntöön ei ollut vastattu ennen kuin esitutkintapöytäkirja asiassa oli valmistunut kuukausia myöhemmin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota esitutkintaviranomaisen lakiin perustuvaan velvollisuuteen antaa asianomistajalle esitutkintalain 3 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu kirjallinen vahvistus hänen tekemästään rikosilmoituksesta. Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Poliisihallituksen tietoon päätöksessään esittämänsä näkemykset poliisin valtakunnallisessa ohjeistuksessa olevista puutteista, jotka ovat omiaan myötävaikuttamaan siihen, että asianomistaja ei tosiasiassa saa jäljennöstä poliisiasiain tietojärjestelmään kirjatusta rikosilmoituksestaan tai muutakaan esitutkintalain 3 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua kirjallista vahvistusta tekemästään rikosilmoituksesta, samoin kuin tuon ohjeistuksen sellaisesta tulkinnanvaraisuudesta, josta on omiaan seuraamaan, että ilmoitusjäljennöksen tai muun kirjallisen vahvistuksen antamista asianomistajalle ei myöskään pystytä jälkikäteen todentamaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti poliisilaitoksen huomiota myös viranomaisen lakiin ja hyvään hallintoon perustuvaan velvollisuuteen vastata asiallisiin ja riittävän selkeästi yksilöityihin asiakkaiden kirjeisiin ja tiedusteluihin asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Samoin hän kiinnitti poliisilaitoksen huomiota päätöksessään erittelemiinsä viranomaisen julkisuuslakiin perustuviin velvollisuuksiin asiakkaan asiakirjapyynnön käsittelyssä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.