17.4.2019

Hallintoasia - Hallintokantelu - Hallintolaki - Viipyminen

Kirjoitus olisi tullut siirtää toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi sosiaali- ja terveysministeriön tietoon näkemyksensä, että asiakirjan siirto oli viipynyt hallintolain vastaisesti ja että asia olisi tullut käsitellä toteutunutta joutuisammin.

Kantelijan sosiaali- ja terveysministeriölle osoittaman, kanteluksi otsikoiman kirjoituksen siirtäminen toimivaltaiselle viranomaiselle oli kestänyt noin 4,5 kuukautta. Kirjoituksessa ei ollut kysymys sellaisesta asiasta, jonka käsittelyn viivästymisestä olisi voinut aiheutua kantelijalle oikeudenmenetys tai muu oikeuden loukkaus. Asian käsittely ministeriössä ei kuitenkaan ollut edellyttänyt erityisiä toimia ,vaan kirjoitus olisi ollut siirrettävissä nopeahkosti. Siirtoon kulunut aika oli viivyttänyt asian käsittelyä useilla kuukausilla. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että hallintolaki edellyttää nimenomaisesti asiakirjan siirron tapahtuvan viipymättä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.