10.4.2019

Hovioikeus - Huomautus - Käräjäoikeus - Rikosasia - Vanhentuminen

Rikosasian tuomioistuinkäsittelyssä tehtiin virheitä

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen tuomioistuimen kokoonpanon laillisuutta koskeneen virheen vuoksi. Lisäksi hän kiinnitti hovioikeuden huomiota velvollisuuteen käsitellä rikosasiat siten, että niiden syyteoikeus ei pääse vanhentumaan.

Kanteluasiassa ilmeni, että rikosasia oli käsitelty ja ratkaistu virheellisessä kokoonpanossa käräjäoikeudessa. Lisäksi samassa rikosasiassa toisen väitetyn rikoksen syyteoikeus oli tätä ennen vanhentunut hovioikeuden menettelyn vuoksi. Käräjäoikeus oli hylännyt asianomistajan nostaman syytteen selvästi perusteettomana, joten käräjäoikeuden ei tullut antaa asiassa haastetta. Hovioikeus oli myöhemmin palauttanut asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi, koska sen mukaan syytettä ei olisi saanut hylätä selvästi perusteettomana haastetta antamatta. Käräjäoikeus oli tällöin käsitellyt ja ratkaissut asian pääkäsittelyssä yhden tuomarin kokoonpanossa. Lain mukaan kyseinen kokoonpano ei kuitenkaan ollut asiassa päätösvaltainen.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että tuomioistuimen kokoonpanon laillisuus on rikosasioissa ehdoton prosessinedellytys, joten tuomioistuimen tulee ottaa tämä huomioon oma-aloitteisesti. Kokoonpanon laillisuutta koskenut virhe kohdistui tuomiovallan käytön ydinalueelle ja oli siten menettelyllisenä virheenä periaatteellisesti vakava, vaikka se oli ollut korjattavissa, kun hovioikeus oli palauttanut asian toistamiseen käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Virhe oli lisäksi viivästyttänyt jo pitkään vireillä olleen asian käsittelyä.

Hovioikeuden menettelyn osalta apulaisoikeuskansleri totesi, että palautuspäätös olisi tullut tehdä hyvissä ajoin ennen syyteoikeuden vanhentumista, jotta käräjäoikeudella olisi ollut mahdollisuus antaa haaste ajoissa tiedoksi vastaajalle. Palautuspäätöksen viipyminen ja siten syytteen vanhentuminen näytti olleen seurausta ennen kaikkea töiden organisointiin ja asioiden käsittelyn järjestelyihin liittyneistä puutteista hovioikeudessa sen tapahtuma-aikaisessa haasteellisessa työtilanteessa. Apulaisoikeuskansleri korosti, että asioiden käsittely ja töiden organisointi on kuitenkin järjestettävä hovioikeudessa siten, että syyteoikeuden mahdollinen vanhentuminen kyetään ottamaan asianmukaisesti huomioon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.