26.3.2019

Huolellisuus - Hyvä hallinto - Toimeentuloturva - Viipyminen

Oikaisuvaatimukset olisi tullut käsitellä viivytyksettä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota velvollisuuteen käsitellä oikaisuvaatimukset viivytyksettä ja etuushakemukset asianmukaisesti ja huolellisesti.

Kantelijan oikaisuvaatimusten käsittely Kelan Oikaisuvaatimuskeskuksessa oli kestänyt kahden ensimmäisen oikaisuvaatimuksen osalta lähes neljä kuukautta ja kolmannessa tapauksessa yli viisi kuukautta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että käsittelyajat eivät täytä perustuslain ja hallintolain säännösten vaatimusta oikaisuvaatimuksen viivytyksettömästä ja kiireellisestä käsittelystä. Toimeentulotuki on viimekätisin toimeentulon muoto, jonka myöntämisessä ja myös sitä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyssä joutuisan käsittelyn vaatimus korostuu. Pitkä käsittelyaika vaarantaa oikeusturvaa myös viivästyttäessään mahdollisuutta valitusoikeuden käyttämiseen hallinto-oikeudessa.

Pitkää käsittelyaikaa ei voida perustella puuttuvilla henkilöstöresursseilla. Viranomaista velvoittava hyvä hallinto edellyttää viranomaisen mitoittavan palvelunsa siten, että asiakkaiden oikeusturva ei vaarannu. Arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta asiassa ei ollut tullut esiin syitä, joiden perusteella näin pitkiä käsittelyaikoja voitaisiin pitää hyväksyttävänä. Kanteluasian ratkaisuajankohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella oikaisuvaatimusten käsittelyaikatilanne näytti kuitenkin korjaantuneen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen otti kantaa myös kantelijan etuushakemusten käsittelyyn. Hän totesi, että kantelijan asumistukihakemuksen liitteitä ei ollut tarkistettu riittävän huolellisesti, minkä vuoksi kantelijaa oli pyydetty tarpeettomasti toimittamaan liitteitä, jotka olivat jo Kelalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.