27.3.2019

Hallintolaki - Hyvä hallinto - Sähköinen asiointi - Yhdenvertaisuus

Laiteriippumattomat verkkopalvelut edistäisivät yhdenvertaisuutta

Oikeuskansleri saattoi työ- ja elinkeinoministeriön tietoon näkemyksensä yhdenvertaisuudesta työnhakijoiden palvelujen saamisessa.

Työ- ja elinkeinohallinnon työnhakijoille tarjoamia verkkopalveluja ei ole sovitettu kaikille mobiililaitteille. Kaikki työnhakijat eivät siten välttämättä kykene käyttämään verkkopalveluja yhtä laajasti, vaan palvelujen laajuus riippuu siitä, minkälainen laite heillä on käytettävissään. Oikeuskanslerin mukaan sujuva asiointi yleisesti käytettävissä olevilla laitteilla, mikä on tavoitetilana sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa, ei ole käytännössä täysin toteutunut. Asioinnin vaikeudet ovat kohdistuneet henkilöihin, joilla ei esimerkiksi vähäisen varallisuuden vuoksi ole ollut mahdollisuuksia hankkia erilaisia laitteita.

Työ- ja elinkeinohallinto on uudistamassa sähköistä palvelujärjestelmäänsä. Oikeuskanslerin mukaan uudistustyössä sähköistä asiointia tulisi edistää asiakaslähtöisesti. Verkkopalveluissa tulisi pyrkiä mahdollisimman suureen laiteriippumattomuuteen, eli digitaalisen asioinnin pitäisi olla mahdollista myös yleisesti käytössä olevilla mobiililaitteilla ja niissä käytettävillä sovelluksilla. Tähän velvoittaa myös pian voimaan tuleva laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jonka tavoitteena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia yhdenvertaisesti käyttää digitaalisia palveluja. Yhdenvertaisuuden edistämisestä on säädetty myös yhdenvertaisuuslaissa ja julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetussa laissa.

Oikeuskansleri huomautti lisäksi, että työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaille on turvattava palvelujen saaminen myös henkilökohtaisesti paikan päällä asioiden silloin, kun palvelua ei muuten ole mahdollista saada. Toimipaikkojen vähentäminen ei saa johtaa siihen, että niiden vaikea tavoitettavuus hankaloittaisi kohtuuttomasti palvelujen saamista tai jopa mahdollisesti estäisi sen.

Oikeuskansleri pyysi ministeriötä ilmoittamaan vuoden 2019 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt palveluperiaatteen turvaamiseksi niin henkilökohtaisesti paikan päällä tapahtuvassa asioinnissa kuin laiteriippumattoman digitaalisen asioinnin järjestämisessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.