6.8.2018

Lapsi - Lausunto - Maanpuolustus

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä koskeva lausunto

Puolustusministeriö pyysi oikeuskanslerilta lausuntoa työryhmän mietinnön muotoon laaditusta vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishankkeesta.

Kaavailujen mukaan julkisoikeudellinen Maanpuolustuskoulutusyhdistys voisi muun muassa järjestää erityisesti alaikäisille 16 vuotta täyttäneille henkilöille tarkoitettuja perehdytyskursseja. Ne voitaisiin järjestää sotilasalueilla joko kokonaan tai osittain kasarmiolosuhteissa ja osallistujille voisi jakaa puolustusvoimien käyttämää vaatetusta ilman sotilaan tunnusmerkkejä. Kurssit voisivat sisältää sulkeisjärjestys- ja majoittumisharjoituksia sekä kalustoesittelyjä ja niissä voisi käyttää Puolustusvoi-mien harjoitusvälineitä sekä kokeilla ammuntaa Maanpuolustusyhdistyksen hallussa olevilla ampuma-aseilla.

Oikeuskanslerin mukaan voidaan kysyä, onko tällainen koulutus sopusoinnussa Suomea sitovan lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen lisäpöytäkirjan "Lasten osallistuminen aseellisiin selkkauksiin" tausta-ajatusten kanssa. Vaikka lisäpöytäkirjassa kielletään ainoastaan alle 18-vuotiaiden käyttämistä suoranaisiin vihollisuuksiin ja asetetaan rajoituksia heidän värväämiselle asevoimiin, on sen tulkittu myös estävän vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antamisen alle 18-vuotiaille.

Oikeuskansleri esitti myös eräitä teknisluontoisia huomautuksia työryhmän mietintöön.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.