31.7.2018

Hallintolainkäyttö - Viipyminen

Valituksen käsittelyn viipyminen hallinto-oikeudessa

Virantoimituksesta pidättämispäätöstä koskevan valitusasian käsittely oli kestänyt hallinto-oikeudessa 1 vuoden ja 3 kuukautta. Valtion virkamieslain mukaan mainitunlaiset asiat on käsiteltävä kiireellisenä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan käsittelyaika oli asian laatu huomioon ottaen pitkä. Huomioon ottaen asiassa esille tulleet seikat ja sen, että Helsingin hallinto-oikeus on selvityksessään ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin varmistaakseen, että laissa kiireellisiksi luokiteltavat asiat myös tosiasiallisesti voidaan käsitellä joutuisasti, apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi tässä vaiheessa riittäväksi laillisuusvalvonnalliseksi toimenpiteeksi kiinnittää Helsingin hallinto-oikeuden huomiota tuomioistuimen velvollisuuteen edistää joutuisuutta ratkaisutoiminnassaan ja erityisesti velvollisuuteen noudattaa laissa olevia määräyksiä, joiden mukaan tiettyyn asiaryhmään kuuluvat asiat, kuten kantelun kohteena olevassa tapauksessa virantoimituksesta pidättämistä koskeva asia, on käsiteltävä kiireellisinä.

Lisäksi hallinto-oikeus oli liittänyt päätökseensä virheellisen valitusosoituksen, jossa se ei ollut huomioinut valituslupavaatimusta koskevaa lainmuutosta. Korkein hallinto-oikeus oikaisi sittemmin valitusosoituksen siten, ettei valittajan oikeusturva vaarantunut. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti hallinto-oikeuden huomiota huolellisuuteen annettaessa muutoksenhakuohjausta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.