23.7.2018

Lausunto - Sähköinen asiointi - Tietosuoja - Valtuutus

Sähköisten valtuutusten tarkistaminen ja rekisteröiminen toimipisteissä

Esityksessä ehdotettiin, että hallinnon yhteisiä sähköisiä tukipalveluita koskevaan lakiin lisättäisiin mm. mahdollisuus tarkistaa ja rekisteröidä sähköisiä valtuutuksia ja muista tahdonilmaisuja myös Väestörekisterikeskuksen toimipisteessä, yhteispalvelussa sekä asiointivaltuuspalvelun käyttäjäorganisaation toimipisteessä. Ehdotuksen mukaan rekisteröivällä organisaatiolla on oikeus käsitellä asiointivaltuuspalvelun tarjoamisessa käsiteltäviä henkilötietoja "siinä määrin kuin se on tarpeen reksiteröintitehtävän suorittamiseksi". Apulaisoikeuskansleri totesi, että valtuutuksen rekisteröimisessä ei sellaisenaan ole kyse EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoitetuista erityisistä henkilötietoryhmistä tai perustuslain mukaisista arkaluonteisista tiedoista, mutta tällaistenkin tietojen käsittelyä voi toimenpiteeseen liittyä. Näiltä osin olisi perusteltua tarkistaa, onko ehdotettu sääntely riittävän yksityiskohtaista erityisesti käsiteltävien tietosisältöjen määrittämisen suhteen, jotta se vastaisi perustuslakivaliokunnan viime aikaisissa lausunnoissa esitettyä näkemystä tietosisältöjen tyhjentävästä luetteloimisesta laissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.