17.7.2018

Hallintolaki - Huolellisuus - Hyvä hallinto - Neuvonta - Viipyminen - Virkavelvollisuus

Tiedusteluun vastaaminen ja huolellisuus virkatehtävien hoitamisessa

Kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelut oli vastannut kantelijoiden kirjeeseen noin neljän kuukauden kuluttua kirjeen lähettämisestä ja sen jälkeen, kun kantelijat olivat uudelleen ottaneet yhteyttä perhe- ja sosiaalipalveluihin. Hyvän hallinnon ja hallintolaissa säädetyn neuvontavelvoitteen perusteella kantelijoiden kirjeeseen olisi tullut vastata nopeammin. Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti perhe- ja sosiaalipalvelujen huomiota hyvän hallinnon toteuttamiseen ja hallintolain säännökseen asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaamisessa. 

Kaupungin perhe- ja sosiaalipalvelujen hallinto-oikeudelle antama lausunto oli sisältänyt virheellisen tiedon siitä, että kantelijat olisivat valittaneet sijaishuollon muuttamista koskevasta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännös asianmukaisesta tehtävien hoitamisesta tarkoittaa muun muassa huolellisuutta virkatehtävien hoitamisessa. Toiminta lausunnon antamisessa ei ollut ollut virheellisen tiedon osalta huolellista eikä siten täysin asianmukaista. Sen vuoksi apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi perhe- ja sosiaalipalvelujen tietoon kyseisen säännöksen virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.